pixel

Ny plan for De Gamles By giver mere plads til grønt

Planlagt nybyggeri på Nørrebro skaleres ned til fordel for mere plads til grønne arealer.

Skole De Gamles By Nørrebro

Når der i nær fremtid skal bygges ny folkeskole og et større diabetes-center på Den Gamles Bys område på Nørrebro, skal det ske med respekt for områdets kulturmiljø, arkitektur og parklignende kvaliteter.

Dét fremgik af den helhedsplan for området der blev vedtaget i 2020 — Generationernes By. Her blev det også slået fast, at de små parkområder 'Nordpolen' og 'Sydpolen' får lov at ligge som grønne pletter.

For det er sparsomt med grønne arealer på Nørrebro, og derfor er de blevet opprioriteret i den nye, mere detaljerede lokalplan for det store, lidt hemmelige område mellem Panum-instituttet og Guldbergsgade.

Lidt mindre

Planen er udarbejdet af Københavns Kommune sammen med Nørrebro Lokaludvalg og Miljøpunkt Nørrebro og tager udgangspunkt i helhedsplanen — men i version 2021 bliver det planlagte nybyggeri opført i lidt mindre skala for at skabe mere plads til grønne områder.

For selvom Indre Nørrebros nye folkeskole skal bygges på en grund, der i dag huser en stor administrationsbygning — og Center for Diabetes skal ligge, hvor der i dag ligger en materielgård — kom især skolen i helhedsplanen til at optage mere plads end sin forgænger og dermed gøre indhug i det sparsomme grønne i postområde 2200 N.

Med lokalplanens forslag skal dét indhug blive lidt mindre.

Skolen og den tilhørende, nye idrætshal er nu sat til at brede sig ud over 3.800 m2 — eller 700 mmindre end det blev anbefalet i helhedsplanen.

Arkitektonisk skal folkeskolen falde ind i omgivelsernes og nyfortolke stedets tidlige 1900-tals arkitektur, samtidigt med at det skal være en moderne skole med godt dagslys og fleksibel indretning.  

Den vil delvist blive opført i genbrugsmaterialer fra en af de bygninger, der skal rives ned, og det forventes, at den kan tages i brug i 2027. 

Mindre Center for Diabetes

Lokalplanen lægger også op til, at Center for Diabetes' etageareal bliver en sjat mindre end de 3.000 m2, som blev anbefalet i helhedsplanen. 

Det sker for at gøre selve byggefeltet lidt mindre end tidligere anbefalet. På den måde får man mulighed for at bevare og forbedre et grønt byrum, dér hvor Møllegade møder Nørre Allé.

Det nye Center for Diabetes skal nu alene fylde de 1.000 m2, som den ældre materielgård nu optager.

Centret vil delvist være en træbygning og vil blive beklædt med sortbrune metalplader, der trækkes fra taget ned over facaden.

Også her genbruges materialer fra den tidligere bygning. Ved at bruge gamle teglsten fra materielgården som en del af belægningen på pladsen ved centeret, søger man at knytte det nye sammen med det gamle.

Center for Diabetes forventes at være færdigt i 2024.

Byliv i området

Overordnet er visionen for De Gamles By er, at det skal være et grønt, rekreativt område og mødested for de lokale.

Skolens udearealer bliver således åbne for andre end dens brugere — og skolens idrætshal kan efter lukketid bruges af foreninger.

Også Diabetescentrets træningsfaciliteter vil være åbne uden for normal åbningstid.

Det eksisterende grønne islæt bevares med Nordpolen og Sydpolen som parkområder — og 140 af 146 bevaringsværdige træer får lov at stå, mens der plantes 225 nye på området.

Stadig mindre grønt

Alle tiltagene til trods, vil den nye version af De Gamles By ikke have helt samme plads til grønt som før byggeriet.

Det samlede grønne areal udgør i dag ca. 36.600 m2 men vil med gennemførelse af lokalplanen falde til 34.000 m2. Det er især skolebyggeriet, der kommer til at spise lidt af det grønne.

Men til gengæld gøres det eksisterende grønne altså mere grønt ved at man planter flere nye træer.

Hvis politikerne i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg godkender lokalplanforslaget på deres møde 25. januar, vil det efterfølgende blive sendt i offentlig høring i otte uger.

Her vil man kunne komme med sine egne kommentarer til, om den nye De Gamles By bliver grøn nok.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling