pixel

Skal lokalpolitikere have lønforhøjelse?

Ville byudviklingen i København få et løft, hvis politikerne på Københavns Rådhus kunne leve af deres løn? Vi spørger Enhedslisten og de Konservative.

københavns rådhus rådhuspladsen

Forestil dig, at du har takket ja til en stilling, hvor dine beslutninger er direkte medvirkende til at forme fremtidens byudvikling i København. Et job med stort ansvar og dertilhørende opgaver, der let kan kræve 40 timer af dig på en arbejdsuge. Men tager du et kig på lønsedlen, ligner det mere en deltidsstilling.

Sådan er virkeligheden for langt størstedelen af de 11 nyligt valgte medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget (TMU) i Københavns Borgerrepræsentation, der netop er blevet valgt ind til en ny fireårig periode. Mange af disse medlemmer må nemlig balancere imellem deres tillidshverv som lokalpolitiker og et fuldtidsjob ved siden af.

For medlemmer af TMU er det rigtig nemt at fylde en hel arbejdsuge med især forberedelse og gennemgang af materiale, der sjældent fylder under 1.000 sider. Udvalget er kendt for at være et område, der kræver en stor grad af kendskab for at kunne gennemskue processer og dermed træffe kvalificerede beslutninger.

Magasinet KBH undersøger løbende, hvordan man kan planlægge sig til en bedre by. Et spørgsmål der melder sig i dén sammenhæng er, om de nuværende lønvilkår for lokalpolitikere er gavnlige for kvaliteten af det politiske arbejde og beslutningsgrundlaget for byudviklingen i København.

Er det muligt at få bedre byudvikling og en bedre by med "fuldtidsprofessionelle" politikere, der ville være i stand til at dedikere deres tid til at opnå dybere indsigt i planerne for byens udvikling?

Tidligere medlem af Borgerrepræsentationen og TMU for Venstre, Heidi Wang, har tidligere udtalt, at det er en kæmpe udfordring at sidde som fritidspolitiker i TMU. Stofområdet er komplekst og omfattende. F.eks. krævede behandlingen af nye altanregler et solidt kendskab til problematikken — og et skarpt blik for detaljen, da der var særligt mange ting at sætte sig ind i.

Vi har spurgt de to tidligere medlemmer af TMU, Gorm Anker Gunnarsen fra Enhedslisten og Jakob Næsager fra Det Konservative Folkeparti, om bedre løn vil give bedre by.

Hvad tjener en lokalpolitiker?

Et menigt medlem af Borgerrepræsentationen tjener 11.513 kroner om måneden før skat. Dertil kommer et udvalgsvederlag på 3.294 kroner om måneden før skat for medlemmer af et stående udvalg, som TMU hører ind under.

Har man som medlem af Borgerrepræsentationen hjemmeboende børn under 10 år, har man mulighed for at modtage et børnetillæg på 1.272 kroner.

Det beløber sig til en samlet månedlig indtægt på 14.808 kroner før skat for en lokalpolitiker på Københavns Rådhus. Med eventuelt børnetillæg bliver det til godt 16.000 før skat.

Til sammenligning tjener et menigt medlem af Folketinget lidt over 64.000 kroner om måneden før skat — altså ret præcist fire gange så meget.

Mange bolde bliver tabt

Gorm Anker Gunnarsen (Ø) har siddet i Borgerrepræsentationen siden 2013. I valgperioden 2017-2021 har den 58-årige gymnasielærer arbejdet med sager som Lynetteholmen og Amager Fælled i TMU. Han indrømmer gerne, at det har været ganske omfattende arbejde:

»Der er rigtig meget at nå og mange detaljer at sætte sig ind i. Det trækker tænder ud, og der er rigtig mange bolde, der bliver tabt hen ad vejen, desværre. Problemet i sidste ende er, at vi er sikkerhedsventil for forvaltningen. Men vores område (TMU, red.) er stort og omfattende at forholde sig til,« siger Gorm Anker Gunnarsen og fortsætter:

»Der kan være en vis uretfærdighed i, at vi som medlemmer i TMU har et meget større læsepensum, men får det samme honorar som medlemmer af andre udvalg.«

Ligesom folketingspolitikere på Christiansborg sidder lokalpolitikere og studerer enkeltsager, inden de behandles på et ugentligt udvalgsmøde. Det kræver nidkær forberedelse, og det er ikke unormalt at modtage arbejdsdokumenter på op imod 1.000 sider, der skal læses igennem.

»Ikke en kinamands chance«

Jakob Næsager (C) har siddet i Borgerrepræsentationen siden 2009 og er en af de mest erfarne medlemmer af TMU. Den kommende børne- og ungdomsborgmester påpeger, at det gerne tager flere år at komme godt ind i TMU-stofområdet.

»Jeg er en af de gamle, sure mænd, der har siddet længst. Jeg har fulgt mange af projekterne, så det er lettere for mig at trække på min erfaring. Det er fuldstændig håbløst for en uerfaren vikar at dække TMU i 2-3 måneder. De har ikke en kinamands chance for at nå at sætte sig ind i det komplekse område,« siger Jakob Næsager.

Han mener, at tid er en væsentlig faktor, og meget af den tid går til forberedelse og øget forståelse af den gældende lovgivning på området.

»Vi er valgt til at passe den opgave, og jeg går ud fra, at de valgte finder tid til det. Set udefra kan det dog virke mindre betryggende. Tilliden til, at vi passer vores hverv er rigtig vigtig. Men tid er en væsentlig faktor som udvalgsmedlem i TMU, og jo mere tid man har til rådighed, desto bedre kvalitet kan man levere,« siger Jakob Næsager.

Er ikke gearet til sager som Lynetteholmen og Amager Fælled

Ifølge Gorm Anker Gunnarsen er sager som Lynetteholmen og Amager Fælled for omfattende at håndtere, fordi det var svært for flertallet af TMU-udvalgets medlemmer at finde tilstrækkelig tid til forberedelse.

»Medlemmerne i TMU er i overvejende grad samvittighedsfulde politikere, men der er en grænse. Jeg er gymnasielærer og politiker, og ærligt talt har jeg tabt mange bolde, fordi jeg gentagende gange har nået grænsen for, hvad jeg har tid og kræfter til,« siger Gorm Anker Gunnarsen.

Han uddyber, at den manglende forberedelsestid for både Lynetteholmen og Amager Fælled gjorde det svært for udvalgets medlemmer at føre en dialogbaseret proces. Til sidst var man enten for eller imod begge projekter.

Sundt med input udefra

Gorm Anker Gunnarsen er dog ikke sikker på, at løsningen udelukkende skal findes i bedre aflønning af lokalpolitikere. Han er bekymret for at man vil komme til at skabe en boble, isoleret fra den københavnske virkelighed, man forsøger at udvikle og forbedre.

»Hvis man som medlem havde mulighed for at lægge mere tid i arbejdet, ville det sikkert give mere ordentlighed i de enkelte sager. Omvendt ville det også betyde, at vi som lokalpolitikere ikke ville have mulighed for at stikke en finger i jorden og få inputs fra andre end vores politiske kolleger, lobbyister og andre interessenter i byggeindustrien,« siger han og fortsætter:

»Jeg tror på en udvidelse af TMU, og at det skulle virke mere decentralt. For eksempel kunne man øge brugen af lokaludvalg. Så kunne man overveje et betalt tillæg til at kompensere for den store arbejdsbyrde,« afslutter Gorm Anker Gunnarsen.

For den nye valgperiode er Gundersen og Næsager ikke længere medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget, men af Børne- og Ungdomsudvalget.

De nye medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget kan ses her.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Gerda Bredvig

TMU?

Er forvaltningerne i BR afskaffet?

Hvis ikke er den sædvanlige forkortelse TMF...
redaktoren Gerda Bredvig
TMU er Teknik- og Miljøudvalget, altså den politiske gren. TMF er Teknik- og Miljøforvaltningen, altså embedsmændene.
bo schmidt

kan ræve lide høns?

dårlige undskyldninger er en del af dettte erhver..

politikker glemmer ofte, at de selv via populisme, har gjordt det svært for projekter med nye ideer.

som gammel underleverandør til flere hoved entreprenører, der alle ønskede at gå bort fra legoklosse byggerierne, det er jo ikke billigit at ha dyre arkitekter rendene rundt. en dag spurgte jeg projektlederen hvorfor man ikke er bedre til at komme med nye vinkler, svaret var ret simpelt. da vi og vores kunder skal hurtigt igang, vælger vi den løsning, som politikerne og områdets lokalplan giver os.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Nordhavn
Kan et fiskemarked være med til at give Nordhavn lidt tiltrængt identitet og en stærkere kobling til det vand, der omgiver byens nye boligområde?

seneste
byens liv

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling