pixel

Tag metroens M5 til både Operaen og Den Lille Havfrue?

Forslag fra rederigiganten Mærsk kan vende op og ned på metroens linje M5 — hvis politikerne ender med at sige 'ja tak'.

Københavns næste metrolinje er godt på vej.

Allerede inden M4 til Sydhavn er åbnet, ligger to konkrete forslag til M5 på bordet — og Københavns Kommune bad frem til slutningen af oktober 2022 om borgeres og virksomheders input til planerne.

Ét af de 379 forslag skiller sig noget ud, da det ikke blot indeholder et udspil til en helt ny linjeføring, men også et diskret tilbud om selv at være med til at betale regningen for den.

Det er de færreste beskåret at tilbyde meningsfuld medfinansiering af en storbys metro, og det er da helle ikke hvem-som-helst, der har lagt både tegninger og en hentydning til pengepungen på bordet.

A.P. Møller Mærsk er i fuld gang med at udvide sit hovedkvarter ved Københavns Inderhavn, og når man bygger til domicilet, er det svært at forestille sig en stærkere trumf på udvidelsen end at få anlagt sin helt egen metrostation.

Og dét er netop, hvad rederigiganten forestiller sig skal ske.

Til Holmen og HQ, tak

To versioner af metroens kommende linje M5 har været i høring i 2022: Den lidt skrabede, orange løsning med tre stationer bygget på som en blindtarm fra den eksisterende station på Østerport. Og den mere ambitiøse, lilla, version med i alt otte stop fra Københavns Hovedbanegård til samme slutdestination: Lynetteholm Nord.

Den længere, lilla løsning er på forhånd erklæret som de københavnske politikeres favorit, men staten er en del af at få regnestykket til at gå op — og regningen er naturligvis højere for den lilla variant af M5. 

Mærsk har dog meldt sig på banen med både kroner og øre hæftet på et forslag med markante ændringer til begge varianter — forslag der vil resultere i, at de hvide, førerløse tog i fremtiden kan gøre holdt ved Esplanaden, uanset hvilken version af M5, som man politisk ender med at beslutte sig for.

Og Mærsk har ikke blot nedfældet et par gode idéer over et glas Chardonnay til fredags-brainstorm i bestyrelseslokalet, men ankommer velforberedte til metrodiskussionen.

På Esplanaden har man nemlig bedt ingeniørerne hos Niras om på forhånd at grave lidt dybere ned i de praktiske muligheder, og en 14 sider rapport er sendt med som bilag til Mærsks høringssvar.    

Kort sagt ønsker Mærsk, at metroen skal køre både til Holmen og til området ved eget hovedkvarter på den anden side af havnen.

Forslag til lilla

I den mere ambitiøse, lilla version af M5 skal det ifølge Mærsk ske ved, at metroen — når den er kørt fra Københavns Hovedbanegård til Prags Boulevard Øst lige ved Kløvermarken — ikke kører direkte nordpå og hele vejen til Refshaleøen i et ubrudt stræk på omkring 2,5 kilometer, sådan som der er lagt op til nu.

Strækket ville i givet fald være det længste stykke uden en station i hele Københavns metrosystem.

I stedet foreslår Mærsk og Niras, at metroen slår et slag mod vest og dermed ind under Holmen til en ny station her. Herfra skal metroen fortsætte ud under inderhavnen til en ny station ved Nordre Toldbod, hvor Mærsk har sit hovedkvarter — og derefter med det samme køre tilbage under havnen og over til den station på Refshaleøen, der også er en del af det oprindelige forslag.

I forhold til den oprindelige version vil man altså tilføje to nye stationer.

Forslaget vil have en anden markant konsekvens. I den oprindelige version af M5 lilla er hele metroen fra Prags Boulevard Øst til Refshaleøen og Lynetteholm anlagt som en højbane, som man kender det fra Ørestad.

Men da Mærsks forslag altså i stedet går til Holmen, over inderhavnen og tilbage igen, bliver strækningen til Refshaleøen i stedet til en boret tunnel. Kun stykket fra Refshaleøen til Lynetteholm vil derfor være en højbane på denne version af M5.  

Byen vil altså med denne idé slippe for en højbane svævende i otte meters højde langs Amagers østkyst, gennem Margretheholm og over lystbådehavnen Lynetten til Refshaleøen.

På tværs af havnen

De to nye stationer på lilla linje har Mærsk et par forskellige forslag til, men fælles for alle dem på Holmen er, at de ligger tæt på både Operaen og Nyholm, der vil blive udviklet til et rekreativt område over de kommende år.

Dermed vil lokaludvalget på Christianshavn nu formentlig sidde og heppe på Mærsk. Her udtrykte man sidste år netop et ønske om, at fremtidens M5 vil køre forbi Operaen.

"[En station ved Operaen] ville teoretisk kunne tilpasses i et scenarie, hvor en østlig M5 tog et knæk mod vest et sted mellem Prags Boulevard og Refshaleøen", skrev vi her i Magasinet KBH i februar 2022.

Og det er altså netop dét knæk, som Mærsk nu foreslår — blot i en udvidet udgave, hvor metroen også kører videre under havnen til Sjællandssiden — og tilbage igen til Refshaleøen.

  

På Sjællandsiden har Niras og Mærsk kun fremlagt én idé til en ny stationsplacering — nemlig lige foran Mærsks hovedbygning. Det ville dog også betyde metrobetjening af både Esplanaden, Kastellet, Langelinie og Den Lille Havfrue, der alle ligger meget tæt ved.

En detalje vil her potentielt set være meget interessant for de københavnske polikere, men er ikke nævnt i Niras' rapport.

Med Mærsks forslag vil man kunne hoppe på metroen ved Kastellet og være på Refshaleøen på den anden side blot ét stop senere. Dermed vil der også blive skabt en ny forbindelse på tværs af havnen til de kommende udviklingsområder Refshaleøen og Lynetteholm.

Blot 800 meter mod nord er der fremskredne planer om en ny gang- og cykelbro over vandet fra Langelinies lystbådehavn til netop Refshaleøen, men dén idé døjer p.t. både med manglende kommunal finansiering og store udfordringer med jævnlige broåbninger, der vil skabe lange køer af cykler og gående.

Forslag til orange

Skulle stat og kommune vælge at realisere den mindre, men billigere, orange løsning for M5, har Mærsk også en alternativ ruteføring klar.

I det forslag der er fremlagt af Københavns Kommune og Metroselskabet, består M5 orange af en kort linje fra den eksisterende Østerport station og ud under havnen til tre nye stationer på den anden side: Refshaleøen, Lynetteholm Syd og Lynetteholm Nord.

Løsningen vil med andre ord alene bestå af en sammenkobling af det eksisterende metronet med en gren til de kommende byudviklings-områder på den anden side af havnen. Det vil ikke komme mere metro til byen i øvrigt.

Mærsks forslag er her simpelthen, at man tilføjer to stationer til linjen: Ved Mærsk og på Nyholm, der altså går en fremtid som rekreativt knudepunkt i møde, når Flåden snart forlader området.

For at dét skal kunne lade sig gøre, skal linjen slå et slag syd om Kastellet — i stedet for, som nu, nord om. 

Stationen på Sjællandssiden ser Niras og Mærsk placeret umiddelbart ved siden af Kastellet, hvilket kunne betyde nedgang til toget lige ved siden af Gefionspringvandet.

Historien melder dog ikke noget om en eventuel ny, transparent bund i springvandet, så man kunne nyde vandet nedefra, mens man venter på toget. Noget lignende blev i sidste øjeblik forslået ved Gammel Strand, da Cityringen blev planlagt, men idéen blev dengang afskrevet som værende kommet for sent ind — og for besværlig.

På den anden side af vandet ser Niras og Mærsk stationen placeret helt ude på den nordlige spids af Nyholm. Det kunne betyde nedgang til toget lige ved siden af det historiske kanonbatteri, eller ved Mastekranen, som man kan se fra hele det nordlige havneløb.        

Stationerne ved Kastellet og Nyholm ville ligge kun cirka 350 meter fra hinanden. Det er endnu mindre end de cirka 420 meter der er mellem stationerne under Gammel Strand og Kongens Nytorv.

Kan betale 7 x Cityringen

At ændre linjeføringen så markant, som Mærsk foreslår, vil kunne lægge milliarder til budgetterne for både den orange og den lilla løsning.

Begge forslag fra Mærsk indeholder to helt nye stationer, og udspillet til den lilla variant vil også betyde en ekstra, cirka tre kilometer lang tunnelboring ind under byen i stedet for den kortere — og meget billigere — højbane der p.t. er planlagt langs Amagers østkyst. 

Mærsk er naturligvis godt klar over, at realismen i forslaget vil dale en hel del, hvis finansieringen af det alene bliver overladt til Københavns Kommunes udviklingsselskab By & Havn, der står for at udvikle og frasælge offentlige grunde, så metroen kan finansieres.

Derfor hedder det i følgebrevet til forslaget:

"Maersk deltager meget gerne i en drøftelse med Metroselskabet og andre relevante aktører om, hvorvidt og hvordan [forslaget] evt. kan realiseres, herunder hvorledes Maersk evt. kan bidrage til realiseringen heraf."

I de første seks måneder af 2022 tjente Mærsk 113 milliarder kroner og forventer et samlet overskud for hele året omkring 200 milliarder kroner. Mærsk betaler reelt kun omkring 4 procent i skat af sit overskud på grund af den særlig "tonnagebeskatning" som gælder for danske rederier.

Dermed ville Mærsk alene med sit 2022-overskud kunne betale hele By & Havns gæld af og bekoste anlægget af syv nye 'Cityringen' til København — og stadig have omkring 10 milliarder kroner tilbage af overskuddet.

Så anlægget af to nye metrostationer — og tre kilometers ekstra boring ind under København — er formentlig ikke noget der vil give hjertebanken på bogførings-kontoret på Esplanaden.

Mærsks forslag vil nu — sammen med de øvrige 378 kommentarer — indgå i den hvidbog, som rådhusets embedsværk er i gang med at udarbejde, og som senere vil blive forelagt de københavnske politikere.

NOTE

I rapporten fra Niras er det uklart, hvilken linjeføring man reelt foreslår syd for Prags Boulevard Øst i den lilla løsning. På et kort over den foreslåede linjeføring i Niras' rapport, løber M5 nemlig fra DR Byen til Amagerbro og videre til to nye stationer omkring Prags Boulevard / Kløvermarken — før den slår et knæk til Holmen.

Denne linjeføring stammer dog fra et ældre udspil til M5. Den mulighed, der er sendt i høring af Københavns Kommune, har justeret denne del af ruten, så den i stedet går fra DR Byen til en ny station ved Amagerbrogade, videre til den eksisterende station ved Lergravsparken og til sidst til én ny station ved Prags Boulevard / Kløvermarken.       

Magasinet KBH har bedt Niras uddybe, men her beder man alle spørgsmål rettet til Mærsk.

Magasinet KBH har kontaktet Mærsk for en kommentar, men har ikke modtaget svar inden deadline til denne artikel. Vi opdaterer her.  

Emner

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

finn.breddam

En fascinerende udfordring :-D

På den ene side er der en næsten majestætisk arrogance over det. Som giver mig lyst til at pege på den konstante strøm af fodgængere, der vil passere hovedkontoret i retning af Frederiksstaden og Østerport, hvis man placerer en metrostation, der er attraktiv for et udsnit af 50.000 mennesker, i et så øde hjørne af byen, helt uden offentlig transport. Det vil kræve en buslinje, der vil blive nødt til at vende lige foran By & Havns kontor :-) Har de mon tænkt så langt? Har NIRAS?

På den anden side indebærer forslaget (Mærsk-varianten af M5 Lilla), at vi får ikke to, men FIRE metroforbindelser under havnen! Det vil fordele belastningen på en helt anden måde.

Og det har en del af den "Orange" kvalitet, at den kobler Lynetteholm tæt til fastlandet. Men løsningen kræver jo altså, ret paradoksalt, en ny busforbindelse til Østerport. Måske kan Maersk sponsorere en 1 km BRT shuttlebus? The Maersk Copenhagen City Shuttle :-)

Metroselskabet og Rådhuset har virkelig fået noget at tænke over.
Mathias Hagensen

Metroudvikling er nærmest blevet en parodi, hvor ingen tænker på at lave et sammenhængende net hvorved flest mulige mennesker kan komme nemt rundt, men i stedet fokusere på særinteresser og salg af dyrt nybyggeri.

Så i fremtiden, hvis jeg står for enden af nordhavnsmetroen og skal til Lynetten, skal jeg med denne plan hele vejen syd på til Kbh H, skifte til den nye linje og så komme op igen til Lynetten.
Adam Diderichsen
Det er en superidé, Mærsk har fået. Og smart, at det også betyder et stop ved Operaen (eller Nyholm).
morten.renberg
Bizart at et privat bådudlejningsfirma har mere krav på metro end Rigshospitalet. Ærgerligt Mærsk ikke var mere fremsynede da man planlagde cityringen - man kunne have lavet et knæk mellem Marmorkirken og Østerport som ville have dem den ønskede station.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens liv

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling