pixel

Sådan vil byens hjerte se ud i fremtiden — Omkring Nikolaj Kirke

I den store plan for fremtidens Middelalderby er der udpeget ni 'flagskibsprojekter'. Vi kigger på dem alle — denne gang omkring Nikolaj Kirke.

lille kongensgade nikolaj kirke højbro plads

Den store plan for fremtidens, næsten bilfri, Middelalderby er lagt frem. I en serie artikler kigger vi enkeltvis på de såkaldte 'flagskibsprojekter', som dækker over de mest omfattende ændringer af bykernen, som den var afgrænset i middelalderen — det vil sige inden for de gamle volde.

I artikel nummer tre kigger vi på 'Flagskibsprojekt C', som ifølge planen vil være det tredje, man går i gang med, når der er projektstart. Hvornår dét sker er endnu usikkert, men det kan allerede være til næste år, hvis der er politisk opbakning og afsættes midler til arbejdet til efterårets budgetforhandlinger på Københavns Rådhus.

C: Lille Kongensgade, Nikolaj Plads og Højbro Plads

Lille Kongensgade forbinder Kongens Nytorv med Nikolaj Plads — og løber langs Magasins "bagside". I omkring et årti var den lukket for gennemkørsel på grund af metrobyggeri, før den de sidste par år har levet en lidt omskiftelig tilværelse med periodevise lukninger for biler.

Gaden er vel nok en af Københavns mest skizofrene rent stilmæssigt. På den ene side ligger 1700-tals byggeri der varierer i både højde, udformning og farver. Facaderækken er nærmest en pendant til Nyhavn, og flere restaturanter og barer breder sig ud på fortov og gade, når vejret er til det.

Lige over for den — på den kun godt 10 meter brede gade —  ligger Magasins modernistiske, monolitiske og helt tillukkede facade fra 1960'erne. Passagen langs den er som regel optaget af et virvar af cykler.

Flere af restauranterne i gaden har tidligere støttet op om musikproduceren Remee Jackmans tanker om at gøre Lille Kongensgade til en gågade. Jackman er selv medindehaver af en bar i gaden.

Lille Kongensgade var i sommeren 2021 en del af de fem byrumsforsøg, der skulle give Københavns Kommune erfaringer med, hvordan man kunne indrette gaderum med færre biler i Middelalderbyen — og nu er den altså taget med i et af de kommende 'flagskibsprojekter'.

Restauratørerne i gaden får deres vilje og vil i fremtiden kunne servere helleflynder og piña colada på en gågade, hvor cykler, beboer- og varekørsel dog også vil have adgang. Dermed er der reelt tale om en såkaldt 'sivegade' ligesom dagens Strædet, som også løber parallelt med Strøget — blot lidt længere mod vest.   

Dét betyder, at dagens vejbane fjernes helt, og at der i stedet lægges en ensartet belægning fra facade til facade — ligesom der er det på Strædet i dag.

Planen indeholder ikke noget om at åbne Magasins facade op, men man kan formentlig forvente, at stormagasinet vil få den tanke af sig selv, hvis Lille Kongensgade bliver til en gågade med meget af den såkaldte footfall-trafik.

Nikolaj Plads

Kort efter Lille Kongensgade har krydset Bremerholm munder den ud i Nikolaj Plads omkring Nikolaj Kirke, der slet ikke er en kirke, men en kunsthal med en restaurant i stueetagen.

I dag er der en klar adskillelse mellem den asfalterede kørebane og den brostensbelagte plads, men det vil der ikke være i fremtiden. Pladsbelægningen trækkes helt over til facaden, så området opfattes samlet og bliver en del af den nye "gågade", der altså starter ved Lille Kongensgades udmunding i Kongens Nytorv.

Samtlige cykelstativer vil blive fjernet fra pladsen og flyttet ned i sidegader, så pladsen bedre kommer til sin ret og ikke er afbrudt af "øer" af parkerede cykler. I stedet vil der komme nye bænke og andet inventar til pladsen.

Højbro Plads

Forløbet fra Lille Kongensgade over Nikolaj Plads fortstætter på den anden side af pladsen over i den korte Store Kirkestræde, der til sidst munder ud i Højbro Plads med udsigt til Christiansborg og Amagertorv.

Ved også at lægge ny belægning her, knytter man hele forløbet sammen, så det til sidste kobler sig på Strædet. På den måde opstår en ny sivegade parallelt med Strøget, der løber næsten hele vejen gennem Middelalderbyen: fra Kongens Nytorv til Farvergade.

Også på Højbro Plads vil man flytte cykelparkering ned i sidegaderne, så pladsen i højere grad er fri til f.eks. arrangementer og bedre kobler sig på Amagertorv. I dag lægger en stor cykelparkeringsplads sig ind som en barriere mellem de to.

Prisen for hele herligheden er vurderet til at være 33-38 mio. kr. Til sammenligning har Københavns Kommune støttet sommerens ene etape af Tour de France gennem byen med 50 mio. kr.  


Se alle ni 'flagskibsprojekter' her:

A: Nørregade / Domkirken

B: Skindergade / Gammeltorv

C: Nikolaj Kirke / Lille Kongensgade 

D: 'Stræderne'

E: Vandkunsten / Rådhusstræde / Løngangstræde

F: Krystalgade / Landemærket

G: Pilestræde

H: Frederikshoms Kanal

I: Ny Kongensgade / Ny Vestergade

Og få det samlede overblik her: Plan for 'bilfri' Middelalderby er klar

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Niels Madsen_1

Meget positivt at man vil flytte cykel parkering væk fra pladsen.

Dette måtte gerne også bruges ved Nørreport St.
Lars Fischer Niels Madsen_1
Det er glimrende (osse ved Nørreport), men kræver, at der etableres alternativer. København har stor modvilje mod underjordisk cykelparkering, men det virker og bliver flittigt brugt i fx Amsterdam.
uffe.jacobsen_3156
Altså endnu flere af de ubehagelige brosten? I hvert fald på Nikolaj Plads.
Joshua Amudzidis-Bruhn
Fantastisk , og måske vi i forbindelse med denne opgradering så endelig slipper for at se på de håndværkercontainere, som har stået på pladsen nærmest uafbrudt i de sidste 10 år, dét i sig selv ville være et stort løft for pladsen.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling