pixel

Nye byrum i Middel­alder­byen kan komme hurtigere end troet

Man behøve ikke vente til 2026 med at gå i gang med omdannelsen af byens gamle hjerte.

skindergade trafik

Hvis der er politisk vilje, kan man gå i gang allerede til næste år og behøver ikke at vente, som det ellers var planen.

Sådan lyder beskeden fra embedsværket på Københavns Rådhus nu til de folkevalgte politikere. 

Det er ellers sjældent, at byudvikling går dén vej. Som oftest skrider tidplanerne, og hvad der var planlagt til at være klar om tre år ender med at tage syv.  

Men allerede til næste år kan de to første "flagskibsprojekter" gå i gang i Middelalderbyen.

Springer analyser over

For halvanden måned siden kunne vi berette, at Københavns Kommune nu ville sætte gang i de såkaldte 'foranalyser' af to nye byrum i den gamle bykerne: Omkring Nørregade og omkring Skindergade. 

Analyserne skulle detaljere planerne for to af de i alt ni 'flagskibsprojekter', der i 2022 blev præsenteret og politisk vedtaget i 'Byrum- og Trafikplan for Middelalderbyen'.

Under vores artikel lød én læserkommentar ved dén lejlighed : "En virkelig god plan — nu håber vi så, at KK får fingeren ud…"

Og det må man sige, at i hvert fald embedsværket i Teknik- og Miljøforvaltningen har fået. For de oplyser allerede nu til rådhusets politiske gren, at projekterne faktisk slet ikke er så komplicerede at gennemføre som tidligere antaget. Og derfor kan de sættes i gang helt uden foranalyser.

Med andre ord: Beskrivelserne i den to år gamle byrumsplan er allerede tilstrækkeligt detaljerede til, at man kan sætte i værk. Og man behøver heller ikke bruge de 4,1 mio. kroner, der var afsat til at lave analyserne og kan nøjes med de 300.000 kroner, der allerede er brugt på at gøre klar.

Så nu resterer blot finansieringen af selve anlægsarbejdet.      

Oprindeligt var planen, at forvaltningen skulle fremlægge et budget for arbejdet, når politikerne næste efterår forhandler om fordelingen af midler til byens budget for 2026. 

Men fordi man springer analyserne over, vil man allerede her i august 2024 kunne fortælle politikerne, hvad finansieringsbehovet er. Og så vil det være op til de folkevalgte at afsætte de nødvendige midler på byens budget for 2025.

Man kan altså sætte i gang et år før planlagt — hvis politikerne efter sommerferien vel at mærke prioriterer de nye byrum på byens budget. 

I 2022 blev den samlede pris for de to projekter anslået til at lande et sted mellem 92 og 117 mio. kroner.

Til sammenligning kostede det 21 mio. kroner at installere Dragespringsvandet på midten af Rådhuspladsen — og den renovering af Langebro, der er i gang for tiden, koster byen over 300 mio. kroner.  

Nørregade og Skindergade   

Afsættes der til efteråret penge til at sætte gang i de to første flagskibsprojekter i 2025, er det altså områderne omkring Nørregade og Skindergade, der står over for en forvandling.

Vognbaner vil blive smallere og fortove bredere. 

Bilgader vil blive til cykelgader, og fortovene vil blive 'gennemgående' — altså ikke afbrudt af sidegader.

Parkering og asfalt vil forsvinde, og nye granitbelægninger vil samle byrum, der i dag opleves adskilt af vognbaner.

Kunst, 'vandelementer' og mere grønt vil komme til.

Man kan læse mere om planerne for Nørregade her og for Skindergade her.

Forvaltningen på Københavns Rådhus vurderer nu også, at man vil kunne springe foranalyser for de næste to flagskibsprojekter over. Og dermed kan tidsplanen for hele transformationen af Middelalderbyen blive påvirket positivt af de nye toner.

Planerne fra 2022 for de sidste fem flagskibsprojekter — blandt andet for området omkring Vandkunsten — er dog lidt mindre detaljerede, og her vurderer man, at de "eventuelt vil kræve en foranalyse."

Så hvis hele processen skal skubbes frem, vil man muligvis være afhængig af, at der sættes foranalyser af de sidste fem projekter i gang, mens anlægsarbejet med andre af projekterne står på.


Se alle ni 'flagskibsprojekter' her:

A: Nørregade / Domkirken

B: Skindergade / Gammeltorv

C: Nikolaj Kirke / Lille Kongensgade 

D: 'Stræderne'

E: Vandkunsten / Rådhusstræde / Løngangstræde

F: Krystalgade / Landemærket

G: Pilestræde

H: Frederikshoms Kanal

I: Ny Kongensgade / Ny Vestergade

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Henrik C.

Jeg håber så inderligt at der snart sker noget cykel/fodgænger-venligt på flere af de nævnte strækninger. Der selvfølgelig behov for varekørsel, beboerkørsel/parkering etc. men jeg noterer mig, at alt for mange store smarte biler 'cruiser' rundt i middelalderbyen uden andet formål end at 'blive set'. Eller fordi man skal ind og shoppe i Magasin eller illum, og derfor helst skal have sin bil med helt ind i p-huset. Man skulle jo nødigt gå, cykle eller tage det offentlige.....Det må der meget gerne skrues ned for. Jeg er i øvrigt i dialog med kommunens teknik- og miljøforvaltning i øjeblikket, fordi specielt Skindergade er et 'bombekrater' og nogle steder nærmest livsfarlig at cykle på, hvis man ikke har et øje på hver finger. Det samme gælder strækningen Højbro plads/Store Kirkestræde/Nikolaj Plads/Bremerholm, som alle ligner noget fra den gamle østblok. Forvaltningen svarer mig følgende, da man åbenbart ikke lige har tænkt sig at gøre noget videre de næste mange år, hvilket jeg ikke forstår..., Citat: Hvad angår Vestergade, vurderer forvaltningen, at vejstrækningen er i fin stand sammenlignet med resten af vejstrækningerne i København. Det samme gælder for Skindergade. Begge vejstrækninger står til at skulle renoveres om flere år. Vi giver besked til vores tilsyn om, at de gerne må få kigget på de huller og lunker, du beskriver, med henblik på at gøre vejstrækningerne mere komfortable at færdes på.

Vi er allerede opmærksomme på de løse brosten ved Højbro Plads og har planer om at genfuge disse indenfor nærmeste fremtid.

Både Store Kirkestræde, Nikolaj Plads og Lille Kongensgade skal renoveres indenfor 3-5 år, hvorfor vejstrækningerne står højt på vores liste. Citat slut.
Marc1524 Henrik C.
Ye there's definitely a lot of people in the inner city who seem to just be driving to show off and be seen. It should be made much harder for these drivers to enter these areas if they don't have a reason to be there
Ebbe Lauridsen
Er der tænkt på adgang for handicappede? Jeg går dårligt og kan ikke undvære handicap parkering.
David Busk

Parkeringspladsen ved Dyrkøb og Domkirken har i årevis været en af de største årsager til at der er så meget trafik i det område. En parkeringsplads tiltrækker billister, og da der kun er een vej at komme til og fra via, så bliver området hurtigt en flaskehals.

Det giver så meget mere mening at lave det om til en lille park for mennesker og dyr. Så kommer der også mindre stress på Nørregade, og vi kan forhåbentligt snart tage spadestikket til at gøre det til en cykel/fodgænger-vej med forbud mod biler.
Marc1524 David Busk
Yea after the sucess of turning Strøget into a pedestrian street it doesnt make sense its taken them so long to transform the rest of the inner city and get the cars out.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling