pixel

Sådan vil byens hjerte se ud i fremtiden — 'Stræderne'

I den store plan for fremtidens Middelalderby er der udpeget ni 'flagskibsprojekter'. Vi kigger på dem alle — denne gang stræderne der leder til kanalen.

stræderne forbindelse middelalderbyen trafikplan

Den store plan for fremtidens, næsten bilfri, Middelalderby er lagt frem. I en serie artikler kigger vi enkeltvis på de såkaldte 'flagskibsprojekter', som dækker over de mest omfattende ændringer af bykernen, som den var afgrænset i middelalderen — det vil sige inden for de gamle volde.

Her i artikel nummer fire kigger vi på 'Flagskibsprojekt D', som ifølge planen også vil være det fjerde, man går i gang med efter projektstart. Hvornår dét sker er endnu usikket, men det kan allerede være til næste år, hvis der er politisk opbakning og afsættes midler til arbejdet til efterårets budgetforhandlinger på Københavns Rådhus.

D: 'Stræderne' 

Ser vi bort fra Højbro Plads, forbinder kun to gadeforløb Strøget med vandet i kanalen omkring Slotsholmen: Knabrostræde og Hyskenstræde/Naboløs. Sidstnævnte fortsætter på den anden side af Strøget i Klosterstræde, der til sidst ender i Skindergade.

Alle disse smalle stræder står over for en ganske anderledes fremtid, hvor de ikke — som i dag — vil være domineret af asfalt, P-pladser og et fuldstændigt fravær af grønt.

Som nøgleforbindelser mellem Strøget og de nyrenoverede strækninger langs kanalen — Gammel Strand og Nybrogade med udsigt til Christiansbrog — har de i dag et uforløst potentiale. Man inviteres ikke naturligt ned ad dem, da de er domineret af P-pladser, jævnlig biltrafik og fortove der er så smalle, at de næsten ligeså godt kunne være ikke-eksisterende.

Fremover vil Knabrostræde være ganske anderledes at se på — dog uden at den helt skifter ham.

Fortovene skal gøres 'moderat' bredere, mens der fortsat vil være en separat kørebane. Asfalten forvinder dog — men man behøver ikke at køre flere lastvogne med nye brosten til adressen for at brostensbelægge gaden, som det er planen.

Under asfalten ligger nemlig allerede gamle brosten, der nu blot vil blive fritlagt igen. Da de altså er af ældre dato, er de også af den toppede slags, og derfor vil nogle af dem blive erstattet af nyere, jævne brosten, der er betydeligt mere behagelige at cykle på.  

Sidst, men ikke mindst, vil der blive plantet mindre træer i gaden for at gøre den mere indbydende. Der er ikke mange butikker i Knabrostræde, så fokus vil være på at skabe en behagelig trafikåre til blød trafik, der dog også fortsat kan benyttes af biler.

Knabrostræde er cirka otte meter bred, så byplanlæggerne vil skulle holde tungen lige i munden for at få plads til bredere fortove, kørebane med biltrafik og ny beplantning.

Klosterstræde til Naboløs

På strækningen Klosterstræde-Hyskenstræde-Naboløs — der løber parallelt med Knabrostræde — når gadebredden visse steder helt ned på seks meter, som er noget af det smalleste der kan findes i hovedstaden i dag.

Alligevel er der i dag adgang for tung biltrafik — også på Hyskenstræde, der udgør det smalleste, midterste stykke af forløbet.

Havde man håbet på en ny gå-/cykelgade i ét plan på strækningen, bliver man skuffet af den nye plan. Fortovene er i dag meget smalle, men de vil kun blive 'let udvidet', og der vil fortsat være en separat kørebane i eget niveau. Og det er selv om strækningen ifølge planen er "udpeget som en vigtig forbindelse for fodgængere".

Fordi gaden er så smal, og man altså fortsat vil have plads til en kørebane, er der ikke planer om at plante træer på gaden. 

Ligesom på Knabrostræde forsvinder asfalten til fordel for brosten — som dog her ikke ligger og gemmer sig lige under overfladen, men i stedet må lægges som ny belægning. Også her vil der til dels blive lagt jævne sten af hensyn til trafik på hjul.

Prisen for at omlægge de i alt fire gader er anslået til 30-40 mio. kr.

  


Se alle ni 'flagskibsprojekter' her:

A: Nørregade / Domkirken

B: Skindergade / Gammeltorv

C: Nikolaj Kirke / Lille Kongensgade 

D: 'Stræderne'

E: Vandkunsten / Rådhusstræde / Løngangstræde

F: Krystalgade / Landemærket

G: Pilestræde

H: Frederikshoms Kanal

I: Ny Kongensgade / Ny Vestergade

Og få det samlede overblik her: Plan for 'bilfri' Middelalderby er klar

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Kirsten Henriksen
Brosten er aldrig behagelige at cykle på

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling