pixel

Danmarks største kulturhus i Nordhavns glemte tunnelfabrik

I udviklingen af det ydre Nordhavn kan bylivet indtænkes fra begyndelsen med base i en ombygget kæmpehal.

tunnelfabrikken ydre nordhavn

Ude hvor kragerne vender i Nordhavnen, ligger en af landets længste bygninger og har ikke haft et fast formål i 20 år. Men nu er ØTC-hallen udset til at blive fremtidens kraftcenter for kulturliv og fælleskaber i hele området, når genopfindelsen fra industrihavn til boligbydel også kommer til Ydre Nordhavn.

I stedet for at rive den 261 meter lange og op til 125 meter brede kæmpehal ned og erstatte den med endnu en stribe kajboligblokke eller kanalrækkehuse, kan den ombygges og genbruges som et kæmpekulturhus med værksteder, atelierer, mødelokaler, spisesteder, studieboliger og alle mulige forskellige sports- og legefaciliteter.

Tunnelfabrikken hedder visionen om Danmarks største kulturhus, fordi ØTC-hallen i 1990'erne blev opført som støbehal for Øresundstunnelen. I 1996-98 arbejdede hundrevis af mennesker i døgndrift med at støbe de 175 meter lange tunnelelementer, søsat direkte fra fabrikken. Men siden har der været helt anderledes stille i hallen, der blandt andet er blevet brugt til opmagasinering af teaterkulisser og sejlbåde.

Det nye forslag om Tunnelfabrikken kommer fra By & Havn  det offentlige selskab, der udvikler Københavns Kommunes udviklingsområder, og dermed ejer både hallen og alle de omkringliggende arealer i Ydre Nordhavn. Men idéen er ikke, at kulturhuset skal skabes og drives med den kommunale pengekasse.

Det skal derimod ske i et partnerskab mellem By & Havn og de private investorer. som for eksempel pensionskasser, der vil købe grunde og bygge boliger i Ydre Nordhavn. For at sætte kulturen i højsædet og indtænke rammerne for bylivet helt fra begyndelsen.

En ny destination i byen

Tunnelfabrikken er tænkt som et sted både at bo og arbejde, men skal i lige så høj grad være en ny destination i Nordhavn for alle københavnere – og for nogle af de knap en million årligt tilsejlende gæster fra Københavns krydstogtterminal tæt derpå.

Præcis hvordan kultur, erhverv og alternative boliger så skal blandes på og omkring de tilbyggede etager under det 24 meter høje loft er det for tidligt at spå om, men By & Havns ambitiøse målsætning er, at "Tunnelfabrikken bliver et fællesskab af studerende, kunstnere og professionelle aktører og beboere i alle aldre, der har lyst til at dele og investere deres ressourcer og forhåbentlig skabe en masse synergi og kvalitet".

Omkring kulturkraftcenteret er det tanken at indrette grønne arealer, der giver mindelser om den nuværende lidt vilde og selvgroede natur og som bibeholder de lange udkig i landskabet. Det skal være bynatur med aktivitetszoner og plads til events, men samtidig også rumme stille oaser.

Noget at bygge videre på

I modsætning til især Århusgadekvarteret i Indre Nordhavn har Ydre Nordhavn få ældre bygninger med arkitektoniske kvaliteter, der kan bygges videre på. Derfor er ØTC-hallen også en af de mest oplagte muligheder for beholde nogle historiske træk mellem alt det kommende nye i området, og for at gøre det i en fleksibel og rå form, der kan være med til at holde huslejen nede for de kreative indflyttere.

Inden det kommer så langt, skal politikerne i Københavns Kommune dog også omfavne visionen om Tunnelfabrikken, for Ydre Nordhavn er stadig et udviklingsområde, hvor de detaljerede beslutninger om fremtiden ikke er taget endnu. Kommuneplaner, masterplaner og lokalplaner for området skal først justeres og konkretiseres i de kommende år i et puslespil, der foruden masser af boliger også omfatter mulige metroudvidelser, en potentiel havnetunnel, chancen for superhøje skyskrabere med tilhørende eventyrland samt en stor grøn Nordhavnspark.

Efter snart fuldendte Århusgadekvarteret står også flere delområder i Indre Nordhavn først for tur på byudviklingens vej ud mod Ydre Nordhavn: Sundmolen, Trælastholmen og ikke mindst omfattende Levantkaj, der bliver til boligmolen Levanten, når containerterminalen er flyttet.

Emner

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Valby
Et indendørs mødested for både voksne og børn — dét mangler i mange af Københavns bydele, mener SquareOne Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling