pixel

Ny cykelrute til Utterslev på vej

En 2,5 kilometer cykelrute skal fremover lette adgangen fra centrum til forstæderne — tværs gennem Bispebjerg.

utterslev cykel

Mellem Nørrebro og Bispebjerg Station skrider arbejdet med at opføre en ny cykel- og gangtunnel under sporene frem. Det er en tunnel, der ikke blot skal binde nærområdet bedre sammen, men også give nye muligheder for mere behagelige genveje ind og ud af byen end tilfældet er i dag.

Derfor er også planlægningen af en ny cykelforbindelse tværs gennem Bispebjerg, der længe har været diskuteret, nu gået i gang. Og denne sommer har Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning præsenteret deres foranalyse af den nye cykel- og gangforbindelse mellem Mimersparken og Utterslev Mose.

En rute med værksteder, villaer og natur

I idéoplægget foreslås den nye rute at løbe fra den kommende tunnel Nordvestpassagen til Utterslev Mose — i alt en godt to en halv kilometer rask cykeltur gennem en af byens mest kuperede og varierede terræner.

Ruten starter ved den eksisterende 'Nørrebroruten' i Mjølnerparken, før den krydser S-togssporene og ledes op ad Rentemestervejs brogede blanding af boliger, værksteder og kreative virksomheder, hvor også barer og spisesteder er kommet til de senere år.

Efter det stærkt trafikerede kryds ved Tomsgårdsvej fortsætter turen gennem villakvarterer og Utterslev Torv, før du vel ankommet kan se på ænder eller klappe et får ved Utterslev Mose — eller fortsætte videre mod forstæderne.

Ruten gør det dermed lettere at transportere sig selv udenom de meget bil-befærdede veje Frederikssundsvej og Tagensvej, som lige nu løfter en væsentlig del af cykeltrafiken ind og ud af byen.

Samtidig undgår brugere af Nørrebroruten fremover at krydse og køre langs Tagensvej, hvis de ønsker at fortsætte mod Ryparken og Hellerup. I stedet kan de blot krydse sporene og køre langs Lygten direkte mod Lersøparken.

Kommer du fra forstæderne og vil ind mod centrum, gør ruten det samtidig meget lettere at hægte sig på Mimersgade fra Nordvestpassagen og dermed undgå Nørrebrogades legendariske cykelkaos i de tidlige morgentimer.

Til gengæld byder den nye rute også på sine udfordringer. Ruten er stedvis meget smal og byder ikke på samme mængde grønne byrum som eksempelvis Nørrebro- og Frederiksbergruten gør.

Dét, og andre fysiske forhold, forsøger analysen at imødekomme ved at gentænke en række byrum på dens vej. Ikke med gennemgribende ændringer, men snarere trafikal akupunktur, som det nævnes.

Op mod 70 nye træer og 400 m2 plantebede foreslåes plantet og anlagt langs ruten, mens 62 parkeringspladser sløjfes. Samtidig vil nye pladser, grønne pletter og opholdsmuligheder blive etableret

I alt løber de omlagte arealer langs ruten op i 7.760 m2 — omtrent det samme som størrelsen på en fodboldbane i Champions League-størrelse.

Bedre forhold på Rentemestervej

Langs Rentemestervej vil der eksempelvis blive arbejdet med at sikre og forstærke det unikke, industrielle udtryk, som området af mange er kendt og værdsat for.

Der er ikke plads til en cykelsti langs vejen, siger analysen, men i stedet vil der komme et blandet byrum, hvor lav hastighed sikrer mere plads til både bløde og hårde trafikanter — samt det byliv, der de senere år er begyndt at titte frem.

Hævede flader i større kryds og ekstra plads til passage, hvor der er mest brug for det, skal også afhjælpe de trafikale udfordringer, mens optegning af cykelsti skal gøre det lettere at orientere sig flere steder på ruten.

Ved Lygten, hvor det i dag ikke er muligt at krydse vejen direkte fra den kommende Nordvestpassage til Rentemestervej, vil der eksempelvis blive etableret midterheller, så det fremover er mere sikkert at passere den trafikerede vej.

Ved Biblioteket — ved det meget trafikerede kryds ved Tomsgårdsvej — foreslås forpladsen udvidet henover Rentemestervej, så den både inviterer folk tættere på — og ind i — kulturhuset og begrænser trængslen på vejen.

Ved Utterslev Torv, som allerede i dag er et grønt byrum foreslåes nye grusstier og belysning, for at skabe bedre forbindelser på tværs af torvet til Utterslevvej.

I alt vurderes rapporten at indeholde byrum- og vejforbedringer for 34 millioner kroner. Sammen med en kommende skybrudsplan for området udarbejdes der nu et budgetnotat til efterårets forhandlinger om Budget 2023, og afsættes der her midler til projektet, kan arbejdet komme i gang — når og hvis kommunen prioriterer det på sin liste over forandringer i byen.

Foranalysen er blevet til i samarbejde med lokale beboere, erhvervsliv og lokalforeningen og kan læses her.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling