pixel

Ny Nuuks Plads er lav og indrammet i stedet for høj og åben

U-formet bygning vil omslutte nyt byrum der er mindre end i nedstemt højhus-forslag fra 2018.

Nuuks Plads vision

Nuuks Plads får ikke et højhus, men derimod to nye byggerier der kommer til at indramme en ny plads.

Sådan ser fremtiden på Nørrebro ud i et nyt projekt for Landsarkivets gamle område — et stenkast fra hvor Jagtvej krydser Åboulevarden.

Det er mindre end fire måneder siden, at ejendomsudvikleren 2L købte Nuuks Plads af statens ejendomsselskab Freja.

Salget skete efter en meget omtalt sag i 2018, hvor et ellers indledningsvist godkendt højhus til sidst blev afvist af et politisk flertal i Københavns Kommune. 

I den offentlige høringsrunde efter godkendelsen indkom nemlig 469 høringssvar, hvoraf alle på nær 19 udtrykte modstand mod planerne om et 75 meter højt byggeri. Og det fik ved 2. behandlingen en række partier til at stemme imod, og så blev planerne skrottet. 

Fire flanker om plads

De 450 modstandere fra 2018 — næsten alle lokale fra området — vil formentlig være det nye forslag mere venligt stemt.

Hvis projektet glider igennem de politiske processer, vil der på Nuuks Plads snart blive opført to nye fløjbyggerier, og begge vil være i niveau med de omkringliggende huse.

Begge de to eksisterende arkivbygninger får nu lov at blive liggende. Den ene, tegnet i 1800-tallet af rådhusarkitekten Martin Nyrop, er erklæret bevaringsværdig. Den anden, Koppels Magasin fra 1963, var ikke en del af højhusprojektet fra 2018, men i det nye forslag får den lov at blive, hvor den er.

To helt nye byggerier vil blive hæftet på den genbrugte Koppels Magasin, og tilsammen vil de nye og gamle bygninger danne og afskærme en ny plads, hvor der i dag står en lav mellembygning. Den har tidligere koblet de to arkivbygninger sammen, men vil blive revet ned. 

Det nye byrum vil være offentligt tilgængeligt og er tænkt som en ramme for nye aktiviteter for det nørrebro'ske lokalområde.

Ved Nyrops gamle arkivbygning bliver der lavet to passager ind til den nye plads, og på den måde kommer den bevaringsværdige bygning til at stå frit, som den gør i dag. I stueetagen vil den blive åbnet op med nye glaspartier, så den bindes bedre sammen med den nye plads og kan huse f.eks. spisesteder eller kulturelle aktiviteter.

Koppels Magasin vil gennemgå en større ombygning. I dag er bygningen næsten uden vinduer, hvilket ikke går godt i spænd med de nye boliger der er planlagt i denne del af det tidligere landsarkiv. 

De to nye fløjbygninger vil blive hæftet direkte på det ombyggede Koppels Magasin, og også her vil der i stueetagen være udadvendte aktiviteter med transparente facader. 

Da det nye projekt med en bygningshøjde på maks. 24 meter altså er betydeligt lavere end de 75 der var planen i 2018, vil en større del af pladsen nu blive inddraget til byggeri.

2Ls forslag er med sine i alt 10.000 etage-kvadratmeter kun en smule mindre end de 12.100 som var planen i 2018-forslaget. Og da man nu ikke bygger i højden, bliver mere af gadearealet inddraget til byggeri. Den lavere Nuuks Plads anno 2020 efterlader altså et betydeligt mindre byrum end Nuuks Plads med højhus anno 2018.

Byrummet vil også opstå inde i en mere lukket, karrélignende struktur og kun være forbundet med Jagtvej via en seks meter bred passage — og ikke på samme vis som i 2018 åbne sig op ud til gaden.

Mere dialog

Indtil videre er der tale om en vision fra 2L. Udviklerne har de seneste uger været i dialog med både Københavns Kommune og Nørrebro Lokaludvalg, og dén dialog vil fortsætte, efterhånden som man arbejder videre med detaljerne.

»Vi går meget ydmygt til opgaven og håber, at der vil være opbakning til vores overordnede arkitektoniske udformning, hvor vi bevarer Nyrops Arkiv og genanvender Koppels Magasin,« siger Line Schultz fra 2L, og hun fortsætter:

»Der er dog fortsat meget, der skal afklares, og samtidig skal de overordnede rammer godkendes af Københavns Kommune. Den kommende tid står derfor i dialogens tegn, og vi glæder os til at drøfte vores vision for pladsens fremtid med de mange engagerede beboere på Nørrebro, politikere, embedsmænd og andre interessenter.«

Udvikleren erklærer, at man ønsker en del af det nye område skal udbydes til ikke-kommercielle formål, og at man vil forsøge tiltrække et varieret liv til pladsen. 

»Vores projekter skal give noget tilbage til stedet i form af byrum, landskab eller til nye fællesskaber. Derfor er det vores intention at leje en del af arealet ud til en billigere leje, så det bliver muligt for mindre kulturelle aktører at være en del af fremtidens Nuuks Plads,« siger Mathias Seidenfaden Busck fra 2L.

Københavns Kommune forventer at indkalde til et borgermøde i februar eller marts. Her vil man kunne komme med sit eget input til den nye Nuuks Plads, der i september også fik sin egen metrostation.

Det er den danske tegnestue Entasis, der har lavet oplægget sammen med 2L.

Læs også om begrænsningen af byggehøjden på Nuuks Plads, vedtaget tidligere i år.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

Et 75 meter højhus blev til 24 meter i hestesko-form — og siden skete der ikke så meget mere. Vi undersøger, hvad der er blevet af nybyggeriet på Nuuks Plads.

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling