pixel

Halvdelen af Ørestads P-huse står tomme

Selvom antallet af københavnske biler stiger og stiger, står en stor del af Ørestads P-huse tomme. Alligevel er to nye på vej til bydelen.

Tomme parkeringspladser i Ørestad

Selvom københavnerne har fået flere og flere biler — siden 2013 er antallet pr. 1.000 voksne steget med 10 procent — så er der ikke nok til at fylde pladserne i de ørestadske P-huse.

De seneste 14 år har det 95% kommunalt ejede udviklingsselskab By & Havn opført syv parkeringshuse i Ørestad, og i alle på nær ét står halvdelen af pladserne tomme døgnet rundt — i dagtimerne ofte endnu flere.

Dét viser en opgørelse fra By & Havn over første kvartal i år samt 4. kvartal i 2020. 

Richard Mortensen er fyldt op

Eneste undtagelse er P-huset 'Richard Mortensen' ved 8-tallet. Her har næsten samtlige pladser været optaget mellem klokken 21 og 06 i opgørelsens periode. Med kun 294 pladser er Richard Mortensen dog også det klart mindste af de syv P-huse.

I det nyeste af P-husene, 'Hannemann' med 519 pladser, når man på intet tidspunkt af døgnet op over 17% belægning.

Det største P-hus — 'Edvard Thomsen' med 747 pladser — sniger sig op på godt 45% i nattetimerne, faldende til cirka 35% midt på dagen.

Langt de fleste af By & Havns i alt 7.150 P-pladser ligger i Ørestad, og selvom der tilsyneladende er flere end nok parkeringshuse her, er yderligere to på vej:

'Arena' ved Royal Arena og 'Asger Jorn' på alléen af samme navn tæt på Vestamager Station.

P-normen bestemmer

Den store mængde nye P-huse hænger sammen med den store mængde nybyggeri. I lokalplaner for et nyt byggeri kommer den såkaldte parkeringsnorm nemlig i spil.

Dén angiver, hvor mange parkeringspladser, bygherren skal etablere pr. m² etageareal, og i Ørestad er der både områder med parkeringsnormen 1:200, 1:150 og 1:100.

Vil en udvikler for eksempel bygge et lejlighedskompleks med 100 lejligheder fordelt på 10.000 m² i et område med en P-norm på 1:150, ja så skal udvikleren også etablere 66 nye parkeringspladser.

Mange steder placerer man i dag de fleste af pladserne i P-huse og -kældre fremfor på vejene. 

Færre pladser i fremtiden

Parkeringsnormen er fra tid til anden oppe og vende hos kommunens politikere, og i fremtiden vil der sandsynligvis blive anlagt færre P-huse pr. kvadratmeter nybyggeri. 

I 2019 fik Enhedslisten, Alternative, Radikale Venstre, SF og Dansk Folkeparti vedtaget en reduktion af parkeringsnormen med 30%, og at man helt skal kunne fritage for kravet om at bygge parkeringspladser, hvis området for eksempel er godt betjent af metro eller letbane.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
København
Byens parkeringspladser udnyttet til midlertidige studieboliger – uden at fjerne bilerne.

seneste
byens liv

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling