pixel

Våd natur åbner Østerbros forbudte område

Svanemøllen Kaserne bliver en ny blågrøn forbindelse gennem byen, hvor landskabet står for sikkerheden.

primus sted svanemølle kaserne

På det yderste Østerbro ligger Svanemøllen Kaserne som en lidt hemmelig trekant i byen, afskærmet bag togskinner på alle sider. Her i lommen mellem stationerne Svanemøllen, Ryparken og Hellerup bor blandt andet Forsvarsakademiet på et af de få tilbageværende militæranlæg i Københavnsområdet, der udelukkende bruges til militære formål.

Men Forsvaret har store udviklingsplaner for kasernen, og derfor kan københavnerne nu se frem til at  blive lukket ind på hidtil uudforsket territorium og få en ny bynaturoplevelse med på vejen. Mens der opføres op til 120.000 etagemeter langs siderne, skal den centrale del af arealet nemlig omdannes til et frodigt vådlandskab, som bliver gennemskåret af en offentlig cykel- og gangsti tværs gennem kasernen.

Dermed kan en tidligere blind plet i København i fremtiden bidrage til at skabe sammenhæng mellem de omkringliggende kvarterer og grønne områder som Ryparkens Idrætsanlæg, Ryvangen Naturpark, Mindelunden og Kildevældsparken. Vel at mærke uden, at det bliver kompromitterende for sikkerheden.

Det nye naturanlæg skal nemlig ikke bare klimasikre kasernen mod skybrud. Det er også bygningernes kommende landskabeligt udformede fysiske sikkerhedsforanstaltninger, hvor vandgrave, volde og diger overflødiggør hegn, mure og pullerter.

Efterretningsdomicil som vartegn

Forsvaret har i første omgang bestemt sig for en ny helhedsplan for Svanemøllen Kaserne, udtænkt af Primus Arkitekter sammen med landskabsarkitekterne Sted, der i den kommende tid skal videreforarbejdes til et lokalplansforslag i Københavns Kommune.

Kasernens store åbne vådområde, kaldet det blågrønne hjerte, bliver anlagt så naturen visuelt vil variere alt efter vandmængder, dyreliv og årstid. Den gennemgående sti ligger på et dige hævet i terrænet, så forbipasserende uden sikkerhedsgodkendelse tydeligt kan orientere sig og ikke forvilder sig uden for ruten.

Midtvejs på stien kommer en mindre ø, hvor man kan tage en opholdspause og dvæle lidt ved omgivelserne. Herunder ikke mindst det nyopførte domicil til Forsvarets Efterretningstjeneste på 25.000 kvadratmeter fordelt på op til 10 etager med grønne tage og selvforsynende med solcellepaneler. Efterretningsdomicilet placeres i kasernens sydvestlige hjørne, hvor det både er i sikker afstand til nabobeboelse og er mest synligt fra omgivelserne. Som et vartegn for kasernen overfor Ryparken Station og lige hvor den forsinkede Nordhavnsvej dukker ned i sin tunnel.

Helhedsplanens øvrige byggefelter er til randbebyggelse af karréer, der skal afstemmes med kasernens bevaringsværdige bygninger og skærme det blågrønne center mod støjen fra de omkringliggende togspor og veje.

Med i planen er også en opgradering af kasernens paradeplads til et tegldækket torv, en kombineret forhindringsbane og intern stiforbindelse i vådlandskabets kuperede omkreds, og endelig en ny perimeterskov som grøn indramning af hele Svanemøllen Kaserne.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling