pixel

Skyskrabere i Nordhavn kræver særbehandling

Tidsplanen kan vælte visionerne om 300-meters højhuse i København.

great northern og h.c. andersen adventure tower

Skal superhøje tårnbygninger skrabe mod skyerne i det yderste Nordhavn i 2027? Eller tidligst i 2030? Et par fremtidsår fra eller til kan lyde underordnet, når det nu er Skandinaviens, eller måske endda hele Vesteuropas højeste højhuse, det drejer sig om.

190 meter, 280 meter og 330 meter lyder rekordhøjderne på tre rivaliserende skyskrabere foreslået helt ude ved krydstogtterminalen for enden af København. Men endnu mens himmelstæberne kun er skitser, kan uenighed om den videre tidsplan ende med, at Nordhavns-mastodonterne aldrig kommer længere end skitserne.

Det er bagmændene bag 280 meter høje H.C. Andersen Adventure Tower, som har bedt om at få skåret adskillige år ud af den proces, der ville være Københavns Kommunes normale måde at planlægge så stor en beslutning på. Og det er vel at mærke et ønske om særbehandling, der kræver, at byen dermed tilsidesætter sine principper for blandt andet helhedsorienteret planlægning, borgerinddragelse og åbne arkitektkonkurrencer.

Skyskraberne strider nemlig imod alle allerede vedtagne kommunale fremtidsønsker for den berørte del af Nordhavn. Og derfor skal der efter den traditionelle fremgangsmåde begyndes forfra og lægges helt nye kommuneplaner, masterplaner og lokalplaner, før de kan blive til virkelighed.

Otte år til en byggetilladelse

Da de vilde vartegnsvisioner om H.C. Andersen Adventure Tower sidste år dukkede op, hurtigt efterfulgt af endnu vildere Great Northern på 330 og 190 meter, var der politisk stemning i kommunen for at undersøge mulighederne nærmere.

Den nærmere undersøgelse har forvaltningen nu omsat til en mulig tidsplan, hvor planlægningsprocessen strækker sig fra 2018 og frem til en byggestart i begyndelsen af 2026. Da H.C. Andersen-tårnet forventes at tage 4½ år at opføre, vil det altså dermed kunne indvies i slutningen af 2030.

Forvaltningens tidsplan begynder med den helt overordnede nye kommuneplan, som i forvejen skal vedtages i udgangen af 2019 – for i kommuneplanen vil Ydre Nordhavn skulle rykkes frem i rækkefølgen af Københavns store byudviklingsområder. Er der politisk enighed om det, er næste skridt så en helt ny helhedsplan for Nordhavn, der i dag er planlagt til lavere og lavere bebyggelse, jo længere ud man kommer.

En gentænkt helhedsplan med indarbejdede skyskrabere kan ligge klar til afstemning i slutningen af 2021. Og først derefter kommer turen til en ny lokalplan for selve området tæt ved krydstogtterminalen og dermed de konkrete forslag til H.C. Andersen Adventure Tower og Great Northern – herunder deres højde, udformning og brug.

Sådan en lokalplan kræver talrige forstudier, afstemninger og offentlige høringer undervejs og forventes først klar til den endegyldige vedtagelse af de meget høje højhuse i slutningen af 2025.

Skyskraberplanlægning på speed

Konsortiet bag H.C. Andersen Adventure Tower mener imidlertid ikke, at et af danmarkshistoriens absolut største privatfinansierede byggeprojekter kan realiseres, hvis det skal vente næsten otte år på en tommelfinger op eller ned.

Placeret midt i en forlystelsespark med eventyrdigter-tema anslås 280-meters tårnet at koste 6,5 milliarder kroner, skabe op mod 2.000 arbejdspladser og tiltrække millioner af årlige turister.

H.C. Andersen-folkene har derfor foreslået kommunen en alternativ tidsplan, der ved hjælp af plantillæg, mindre omfattende bebyggelsesplaner og en forsimplet lokalplansproces korter hele baduljen ned til bare tre år. Så den endelige politiske afgørelse skal træffes allerede i slutningen af 2020, hvorefter byggeriet kan færdigforberedes med en godkendelse i hånden og gå i gang i anden halvdel af 2023. 

For at kunne speede processen op springer tidsplanen imidlertid mange af de elementer over, som normalt indgår i Københavns Kommunes bestræbelser på at planlægge store byudviklingsområder, så de hænger bedst muligt sammen med resten af byen.

Det gælder grundigheden af forundersøgelser af for eksempel konsekvenserne for trafik, miljø, visuelle forhold, turisme og detailhandel. Det gælder omfanget af borgerinddragelse med offentlige høringer undervejs. Og så gælder det arkitekturkonkurrencerne – stjernearkitekt Bjarke Ingels er nemlig på forhånd udset til at formgive H.C. Andersen-højhuset.

Rivalen lurepasser

Med i regnestykket skal også de fremtidige trafikforhold i det yderste Nordhavn. For krydstogtkajen er ganske vist udset til en metrostation, men forlængelsen af Nordhavnsmetroen er slet ikke besluttet endnu og kører tidligst i 2030.

En lille Nordhavnstunnel, der fører biltrafikken under Svanemøllebugten direkte til skyskraber-området uden om de indre dele af Nordhavn, er også på tegnebrættet, men heller ikke vedtaget endnu og åbner tidligst i 2027.

Dermed vil alle tårnene og forlystelsesparken efter den forkortede tidsplan kunne åbne, før man kan tage metroen derud. Og hvis alle i stedet kommer i bil, vil vejnettet sandsynligvis blive overbelastet i en grad, hvor den kommende tunnel ikke slår til.

Politikerne i Københavns Kommune forventes at tage beslutningen om tidsplanen, der altså langt fra er den endelige beslutning om skyskraberne, i løbet af foråret. Og folkerne bag H.C. Andersen Adventure Tower forventer selv at skulle opgive hele 280-meters projektet, hvis de ikke får den ønskede særbehandling.

Men dermed kan Nordhavn godt ende med at få Vesteuropas højeste højhus alligevel. Folkene bag det op til 330 meter høje Great Nothern har nemlig slet ikke blandet sig i sagen om tidsplanen.

Emner

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling