pixel

Nu får cyklisterne — endelig — bro over heftigt Amager-kryds

Cykel- og gangbroen over trafiktravle Artillerivej blev vedtaget for ni år siden, men først nu ser der ud til at komme gang i byggeriet af den tiltrængte smutvej.

artillerivej bro

Hvad der i dag er et af den slags kryds, der kan få dig til at cykle en helt anden vej, bliver snart en flyvende genvej for bådecyklister og gående.

For efter ni års tilløb ser det nu endelig ud til, at der kommer gang i byggeriet af den længe planlagte bro, som skal fragte cyklister og gående let og trygt over det travle trafikkryds ved Artillerivej og Vejlands Allé.

Betydningen kan nok sammenlignes med den, som mange cyklister oplevede, da der kom en cykelbro over Åboulevarden. Man kunne rigtig nok krydse hovedåren på anden vis, men med etableringen af Åbuen blev en utryg og omstændig cykelrute forvandlet til en flyvende fornemmelse højt over den tunge biltrafik.

Fra sluseidyl til bilkaos

På samme vis udgør krydset mellem Artillerivej og Vejlands Allé i dag lidt af et antiklimaks for cyklister. For bedst som du kommer cyklende af den lille vej Ved Slusen — efter du har lagt det landsbylignende kvarter omkring slusen ved Sjællandsbroen bag dig — står du pludselig ved et brølende kryds, der prioriterer bilen over alt andet.

Her skal man i dag på en omvej omkring et helleanlæg på Artillerivej, inden man lander trygt på den anden side, hvor man omkranset af grønt kan fortsætte lige ud mod den kommende Fælleby på en rolig sti — i læ for trafiktravle Vejlands Allé, hvor det i prakis er umuligt at cykle.

Men dén cykeltur ser nu ud til at blive ændret markant, når en ny bro vil gøre livet lettere for både gående og cyklister, der kører langs Vejlands Allé og gerne vil fortsætte i en ubrudt og fredelig linje mellem Sydhavn og Ørestad.

Broen blev egentlig vedtaget for år tilbage i forbindelse med Budget 2014, hvor den indgik som et led i etableringen af supercykelstien 'Indre Ringrute'.

Ruten skulle skabe et sammenhængende cykelforløb fra Amager Vest til Nordhavn med forbindelse over Sydhavn, Vesterbro, Frederiksberg og Nørrebro.

I 2015 var rådgiverne klar med et bud på en fem meter bred bro, der skulle løse de trafikale kvaler for de bløde trafikanter. Men broen blev forsinket og siden sat i bero i 2018, da Københavns Kommune afventede en afklaring på byggeriet på Amager Fælled og linjeføringen af den fremtidige havnetunnel.

Nu har kommunen atter genoptaget projektet, og man har besluttet at arbejde videre med de oprindelige broplaner fra 2015, hvor det er en fem meter bred bro, der er på tegnebrættet.

I 2025 kan du suse over bilhavet

En overvejelse har været, om man skulle øge broens bredde, nu vi nu er syv år — og en del amagerkanske byggeplaner — længere fremme, end da stregerne til broen oprindeligt blev slået.

Københavns Kommunes Tekniske Forvaltning vurderer dog ikke, at broen vil lide trafikal overlast på trods af nye forudsætninger og den forventede trafikmængde.

Forvaltningen anslår således, at 6.400 cyklister dagligt vil benytte broen over Artillerivej i 2035, mens ca. 2.600 cyklister vil krydse Artillerivej i gadeplan ved helleanlægget. Det er altså mere end 70% af cykeltrafikken, der vil blive flyttet op over biltrafikken.

Derudover er det forventningen, at ca. 1.100 fodgængere vil krydse Artillerivej over broen.

I de beregninger har man taget højde for, at der forventeligt vil komme flere cyklister og gående i slipstrømmen på det nye boligområde, Fælledby, der ligger tættere ved Artillerivej end Fælledbys ny aflyste forgænger — Ørestad Fælled Kvarter.

Sammenligner man tallene med brugen af Åbuen over Åboulevarden, ser det ifølge forvaltningen fornuftigt ud. I 2021 var der således 8.200 cyklister og ca. 1.100 fodgængere, der krydsede den 5,3 meter brede bro dagligt. Til sammenligning er Lille Langebro syv meter bred, og bruges af ca. 12.000 gående og cyklister dagligt.

Fem meter burde altså give kapacitet nok over Artillerivej, men graver man lidt ned i det tekniske er der et aber dabei.

Ifølge forvaltningen skal man nemlig også huske på, at den forventede trafikmængde på broen vil blive påvirket af den planlagte bros ramper.

Fordi de er så lange, regner man med, at mange fodgængere og cyklister stadig vil vælge at krydse Artillerivej i gadeplan. De vil i praksis ikke orke at bevæge sig hele vejen op og ned over broen, hvis deres destination er i nærområdet.

Man regner derfor med, at broen kun vil blive brugt af cyklister og gående, der skal ligeud langs Vejlands Allé og hele vejen mellem Slusen ved Sjællandbroen og Fælledby/Ørestad.

Kan ikke blive bredere

Så konklusionen er altså, at en bredde på fem meter matcher trafikbelastningen — og derudover kan man ikke uden videre gøre broen bredere.

For det første er stien og vejen, som broen skal forbinde, tre meter bred i den østlige retning og fire meter bred i den vestlige retning, og en brobredde på fem meter vil allerede være bredere end selve stierne.

Stien og vejen på begge sider af den kommende bro er indrettet som fællesti/fællevej langs afvandingskanaler, hvor der på den vestlige side også kører biler til erhverv ved Slusen. Derudover er der afvandingskanalerne omfattet af fredning, der gør det svært at udvide stierne, men også besværliggør en bredere bro, da den skal indpasses i landskabet.

På dén baggrund vil forvaltningen, så snart Teknik- og Miljøudvalget officielt er blevet orienteret om sagen den 14. november, gå i gang med at anlægge broen. Med mindre politikerne skulle opponere med et ønske om en bredere bro. Forvaltningen pointerer dog, at det i så tilfælde både vil forsinke og fordyre processen.

Går alt denne gang efter planen, skulle broen gerne stå klar ultimo 2025 — 12 år efter den blev vedtaget.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

bnmdkth
Dette har tilknytning til den nye havne tunnel motorvej m.v derfor kommer der en bro eller tunnel til bi
finn.breddam

Det er første gang jeg hører om det her projekt - men jeg tror man kan gøre det både bedre og billigere:

Hvis stien fra øst føres tættere på krydset, lige over for Ved Slusen, kan den føres over en meget lille bro i terrænniveau - måske 5-10 meter lang - og integreres i lyskrydset. Dvs. at biler nordfra stoppes med trafiklys nord for en blå cykelbane over til Ved Slusen.

Stien fra nordøst kan føres syd om p-pladsen og ned til den samme bro, og stien fra nord kan ende samme sted.

Dermed kan man også fjerne hellen og den lille stump dobbeltrettet sti, og samle alle de bløde trafikanter ét sted med høj sikkerhed. Sammen med den lille ekstra sti til bmx-banen vil det både forenkle trafikken og det visuelle udtryk.

Og jeg mener også, det vil "respektere" den fredede kanal og kulturlandskabet mere end en stor konstruktion af stål og jord på tilsyneladende over 200 meter i alt. Som man så også slipper for at køre over.

Jeg går klart ind for halvdyre cykelbroer på steder, hvor det giver mening. Men supercyklister er altså ikke for fine til at holde for rødt lys, bare det ikke sker for tit :-)
Karen Melchior
Kan fodgængerne få en trappe op og ned som ved langebro (store)?

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling