pixel

KP19: Indre Bys fremtid

Indre By skal have en trafikplan. Beboerne ønsker færre biler i Middelalderbyen.

Kommuneplan 2019 København Indre by

I hjertet af København ligger butikker, kulturinstitutioner, kontorer, restaurationer og boliger klods op af hinanden. Særligt i Middelalderbyen er der på godt og ondt et leben af mennesker døgnet rundt.

Trafik, turister og natteravne skaber udfordringer for bydelens beboere. I dagtimerne zigzagger utålmodige taxaer, iltre privatbilister og anarkistiske cyklister ind og ud mellem lastbiler, ubehjælpsomme turister på bycykler og gående på gader og stræder.

Beboernes nattesøvn forstyrres af højrøstede gæster på byens mange beværtninger og partybusser med boomblastere, mens morgenfriske hundeluftere ofte vågner op til gader indtaget af måger, der går på rov mellem skrald, bræk og glasskår.

Mens det mest er de lokale beboere, der kæmper med den voksende turisme og byens tømmermænd, så optager diskussionen om trafikken i Indre By mange københavnere. Og netop dét emne spiller hovedrollen i Københavns Kommunes planer for Københavns centrum de næste fire år.

Trafiksaneringsplan

Ordet sanering bruges især om forbedringer af nedslidte bygninger og bydele. I Københavns centrum er det trafikken, der skal saneres — altså gøres sund og forbedres.

Senere i år forventer Københavns Kommune at have en trafiksaneringsplan for Indre By klar. Kommunen er ved at få analyseret, hvordan flere store byudviklingsprojekter vil påvirke trafikken i Indre By samlet set, og indtil da er en fremtidig overdækning af banegraven ved Vesterport Station og en foreslået bypark foran Tivoli sat på hold.

Analysen er formelt en del af forundersøgelsen til den omdiskuterede motorvejstunnel Østlig Ringvej, der skal lede trafikken uden om Københavns centrum og samtidig forbinde Nordhavn og mega-øen Lynetteholmen. 

Broer, bil- og togtunneller og bilfri byrum optager københavnerne — i hvert fald vækker historier om trafikal infrastruktur interesse blandt Magasinet KBHs læsere.

I marts var de mest læste artikler nyheden om en mulig cykelbro mellem Kastellet og Refshaleøen, en borgergruppes forslag om en underjordisk S-togslinje og Politiets go til at politikerne kunne blokere biltrafikken mellem Strøget og Rådhuspladsen.

I trafikpolitik er der mange interesser i spil — og biltrafik (og særligt parkering) er et sprængfarligt emne, der kan få mange københavnere op af stolene. I 2012 måtte den daværende regering opgive planerne om den såkaldte betalingsring omkring København efter heftig debat og massive protester.

I Kommuneplan 2019 er det erklærede formål med trafiksaneringsplanen at begrænse den gennemkørende trafik i Indre By. Planen skal give et bud på, hvordan det kan ske samtidig med, at beboerne, kunder og lokale erhvervsdrivende fortsat skal kunne komme til og fra i bil. Desuden skal planen komme med eksempler på konkrete vejarealer, der kan omdannes til andre formål — og illustrere, hvad de kan bruges til.

Politikerne på Københavns Rådhus ved formentlig godt, at det er en umulig opgave at gøre alle tilfredse, når de ændrer på trafikken i Indre By.

Københavns Kommune så i hvert fald sit snit til at teste et nyt borgerinddragelsesformat — borgersamlinger — forud for, at politikerne senere i år skal beslutte, hvordan biltrafikken i Middelalderbyen skal begrænses.

Over to en halv måned lyttede 36 repræsentativt udvalgte beboere til eksperter og interesseorganisationer — blandet andet Cyklistforbundet og FDM, og udformede derefter en række konkrete anbefalinger til politikerne.

Kort sagt ønsker forsamlingen, at Middelalderbyen bliver forbeholdt gående og cyklister. Beboerne anbefaler, at antallet af parkeringspladser bliver reduceret med 80-90%, mens der barberes 75% af biltrafikken. 

De anbefalinger flugter i øvrigt med den Facebook-afstemning, som vi gennemførte tilbage i marts 2018. Her svarede knap 1.500 læsere på, om Middelalderbyens smalle stræder skulle gøres bilfri. Hele 79% mente, at dét var en god idé.

Borgersamlingen er også kommet med forslag til, hvordan de mulige bilfri byrum kan bruges. Anbefalingerne og de konkrete forslag bliver taget med videre i det politiske arbejde. 

Når politikerne er klar til at fremlægge et konkret forslag til Indre Bys fremtidige trafikale indretning, bliver der gennemført en høring, hvor alle kan kan komme til orde. Vi følger sagen.

Læs om din bydel 2020-24

Amager Vest · Amager Øst · Bispebjerg · Brønshøj-Husum · Christianshavn · Indre By · Kongens Enghave · Nørrebro · Valby · Vanløse · Vesterbro · Østerbro

 

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Nordvest
Overdækning af Helsingørmotorvejen til et grønt byrum, der byder velkommen til København.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling