pixel

Forslag: Bevar bro i Sydhavn — og byg én mere

En lokal arkitekt på Enghave Brygge ønsker at bevare en flytningsklar bro og præsenterer en broløsning, der kan give en smukkere cykeltur i Sydhavn.

jrdv, kort, cykelrute

På Magasinet KBH skrev vi for nyligt, at en roklub i Sydhavn ønsker at flytte en forholdsvis ny gangbro væk fra deres område, så de får bedre plads til deres både.

Dén artikel fik arkitekt Morten Jensen — direktør i den dansk-amerikanske tegnestue JRDV — op af stolen.

Morten Jensen bor selv på Engholmene i Sydhavn og leverede for nyligt et bidrag til debatten om, hvordan den omdiskuterede, fremtidige bro herfra til Island Brygge kan se ud.

Dén debat er langt fra ovre, men allerede nu er JRDV klar til at kaste sig frygtløst ud i endnu en debat med et nyt forslag til en lokal bro i ærmet.

Byg ny bro over lysthavn — og gem den gamle

Ifølge Morten Jensen giver det ingen mening for trafikafviklingen i området, hvis den nuværende roklub-bro flyttes mod syd, som planen lige nu er.

I stedet burde broen blive lige hvor den er og suppleres af endnu en cykelbro lige ved siden af — over lystbådehavnen i Tømmergraven.

Gjorde man sådan, ville gå- og cykelruten 'Havneringen' kunne fortsætte langs den nygravede kanal, der skiller Engholmene fra Sjælland, og byde på et samlet og mere idylisk forløb, hvor man både støder på husbåde, robåde og god udsigt.

»Meningen med Havneringen er trods alt at bringe fodgængere og cyklister tæt på vandet og væk fra biler og andre ikke-havnerelaterede møder,« siger Morten Jensen til Magasinet KBH.

Alternativet — hvis man fra Fisketorvet bevæger sig mod syd — er den lange og noget monotone Nelson Mandelas Vej langs H.C. Ørsted Værket, som fremover vil være områdets hovedåre sydpå mod Alfred Nobel-broen og videre over til Teglholmen.

Udover at tilbyde en smukkere cykeltur har en ny bro — og dermed en rute langs vandet — andre fordele: 

Det endnu ikke opførte Engholmene Business Center vil på dén måde få bedre forbindelse til Fisketorvet og Dybbølsbro. Turen fra centrum ud til det kommende erhvervsbyggeri vil blivere lettere og rarere for cyklister, fremfor at skulle bruge den ret så bilorienterede Nelson Mandelas Vej.

Derudover virker det ifølge Jensen som et ressourcespild at afmontere en nyopført bro og flytte den til et andet sted, hvor færre har deres gang.

Tanken med broen ved roklubben var at skabe en passage over roklubbens areal og videre over broen til Theodore Roosevelts Vej — og dermed tillade folk at spadsere langs øen Nobelholms nordlige kant ud mod vandet.

Men klubben har fået tilladelse til at flytte broen godt 60 meter længere mod syd, så den kommer til at ligge i forlængelse af Fiskerihavnsgade. På den måde ønsker roerne at fjerne trafikken fra eget område, så de får fred til at håndtere deres robåde uden at risikere sammenstød med krydsende cykler og gående fra broen henover forpladsen.

Morten Jensen og JRDV foreslår dog altså i stedet, at broen får lov at ligge præcis, hvor den er nu. Dermed kan den fungere som adgangvej til den rute langs kanalen, som JRDV forestille sig — og adgangen til roklubbens forplads kan i stedet spærres af med f.eks. en hæk, så rofolket stadig får fred.     

For lidt havn i Havneringen?

Hvis der ikke bygges en bro, som JRDV foreslår, ender gang- og cykelruten gennem området forventeligt med at løbe ad Nelson Mandelas Vej. Og det bliver i så fald ikke det eneste sted på ruten, Havneringen mangler lidt havn.

Selvom 'ringruten' egentlig skulle tilbyde cyklister og gående en smuk smutvej langs inderhavnens kyststræk, er det nemlig ikke hele ruten, der i dag har vand ved sin side.

På Christianshavn deles man med bilerne på Strandgade om pladsen, hvis man da ikke ønsker at slingre lidt til højre og venstre udenom de mange kanalindhug langs havnefronten.

Mellem Knippelsbro og Langebro finder man omvendt masser af havnefront — men cyklisterne på denne del af ruten er alligevel forvist til cykelstierne langs den støjende bilvej Christians Brygge, der er en del af ringvejen O2.

I et nybygget kvarter som Enghave Brygge — der netop giver plads til at arrangere alt optimalt fra start — var det muligt ikke at kopiere de stykker af Havneringen, der reelt ikke følger havnen, men sender gående og cyklende ud blandt biltrafikken.

Alligevel har det vist sig vanskeligt at planlægge alle ingredienser herude — især når det drejer sig om broer.

Andet broforslag i Sydhavn

En fremtidig bro fra Enghave Brygge til Islands Brygge blev allerede i 2012 indtegnet i lokalplanen for området.

På den måde kunne Islands Brygge-beboerne få nærhed til en kommende metrostation på Sjælland-siden — og den anden vej ville der blive skabt en ny smutvej fra Sydhavnen og Vesterbro til Amager Fælled.

Men lokalplanen efterlod samtidig plads til nybyggeri tæt ud mod de nygravede kanaler, og i de efterfølgende år blev den mulighed udnyttet fuldt ud.

Dét betød, at der det udvalgte sted pludselig ikke var plads til en tilpas bred adgangsvej for cykler og gående til en kommende bro over inderhavnen — medmindre man indskrænkede den helt nyudgravede kanal. 

Netop dette problem satte JRDV sig for at løse med deres første bud på en broløsning i København. Her splitter broen over Inderhavnen sig i to, før den på Enghave-siden møder kanalen på begge sider, så fodgængere og cyklister går i land på hver sin side. Dermed er der plads til både trafik og nybyggeri uden behov for at indskrænke kanalen.

Den endelige udformning af broen vil først blive fastlagt ved en kommende arkitektkonkurrence, og om JRDV's forslag — eller noget, der minder om det — finder vej hertil, bliver spændende at se.

Men før vi når så langt — og det kan som bekendt tage rigtig lang tid at planlægge nye broer i København — kan det være, at der bliver mulighed for en ekstra bro i Tømmergraven og en flottere og rarere cykelrute gennem Sydhavn for os alle.

Forslaget er i hvert fald hermed lagt frem. 

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Camilla Loekkegaard
Sådant et forslag skal komme før man bygger et område og ikke efter. Der er lagt så meget arbejde i at udvikle vores område af TMU og NPV. Et område der er udnyttet fuldt ud. 20 meter fra Morten Jensens forslag er der en stor bred cykelsti på Nelson Mandela vej. Det virker som om at arkitektfirmaet v Morten Jensen rammer helt ved siden af - igen! Utroligt at Magasinet KBH giver ham så meget spalteplads. Begge må mangle omtale og kunder.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling