pixel

Overborg­mesteren: Er der penge til mere grønt i byen?

Sophie Hæstorp Andersen vil måske blive skuffet over svar på grønt spørgsmål — for der er ikke afsat mange penge til begrønning af byen.

kongens have

Er der penge til mere grønt i byen?

Sådan lød spørgsmålet fra byens overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen, der på sin nye post forståeligt nok har brug for lidt overblik over situationen.

Spørgsmålet stillede hun for nyligt til embedsmændene i Teknik- og Miljøforvaltningen, og svaret lød kort sagt:

Ja, men ikke ret mange.

I alt har Københavns Kommune p.t. øremærket 14,3 mio. kroner til brug på grønne projekter frem til og med 2024 — altså små 5 millioner om året. Dét tal skal ses i relation til, at alene her i 2022 har teknik- og miljøområdet en anlægsramme på lige knap en milliard kroner.

Af midlerne afsat til at lave nyt i byen, udgør de grønne puljer altså cirka 5 promille.

Den lille bunke med penge til at gøre byrummet grønnere er fordelt på to projekter:

Den største har 10 mio. kroner i sig og er afsat til at omdanne en række gader til såkaldte "grønne bylivsgader" uden gennemkørende motortrafik. Det er dog ikke kommunen selv, der sætter gang i arbejdet, men beboerne på de københavnske gader, som kan søge om omkring én million kroner til at omdanne deres egen gade.

Man kan ikke omdanne en hel gade med nye træer, ny belægning, bænke med videre for én million kroner, så overborgmesteren må her indstille sig på mere beskedne løsninger. At plante bare ét nyt gadetræ koster omkring 75.000 kroner.

Den mindste del af bunken med grønne penge er afsat til et lidt mere diffust defineret projekt, der som erklæret formål har at "fremme bynatur naturoplevelser og naturglæde [...] med bred inddragelse af
københavnerne, private grundejere og Danmarks Naturfredningsforening”. Her er der afsat cirka 2 mio. kroner i år og til næste år.

Nyt politisk landskab

Hvis overborgmesteren er blevet skuffet over, at der ikke er sparet sammen til at dække København med poppeltræer, så kan hun tage klagen over prioriteringen op i eget partilokale.

Til de nye "grønne bylivsgader" havde forvaltningen bedt sine politikere om 72 mio. kroner til en markant omdannelse af i alt 12 gader — og med kommunen selv som igangsætter.

Men på budgetforliget for 2022 — som Socialdemokratiet var det største parti bag — blev der altså kun afsat omkring 15% af dét beløb.

Forvaltningen har også mange gange bedt om, at der bliver afsat flere midler til at gennemføre den stort anlagte, politiske vision om 100.000 nye træer plantet i København inden 2025. Her mangler man anslået 581 mio. kroner for at komme i mål, men på samme budget for 2022 blev der afsat 0 kroner.

Og man har også ønsket penge til at gennemføre en ellers vedtaget vision om at gøre 17 såkaldte "grå kvarterer" mere grønne, men ej heller her er der blevet afsat penge til arbejdet.

Siden budgettet blev lagt, har Enhedslisten overtaget rådhusets største partilokale, og med deres nye teknik- og miljøborgmester Line Barfod i spidsen, har Enhedslisten op til valget erklæret grønnere tider i København.

Om Hæstorp og Barfod finder fælles, grønt fodslag i den nye konstellation på tinge, vil byen allerede vide lidt mere om i løbet af en måneds tid.

Inden længe skal politikerne nemlig blive enige om den såkaldte overførselssag, hvor ubrugte midler fra året før frigives til projekter i indeværende år.

Her er der mulighed for, at Hæstorp, Barfod — og de øvrige 53 politikere i byens borgerrepræsentation — kan prioriterere flere penge at lave grønnere by for, allerede i år.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
København
Nyuddannet arkitekt vil skabe et "pensionat for træerne" på Langelinie og langs resten af havnen. Genbrug af ældre træer er nemlig billigere og kan bevare byens større træer.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling