pixel

Politisk flertal vil undersøge nye metrolinjer

M4, M5 og M ... ? Mere metro kan være på vej i København. Hvorhen og til hvilken pris skal nu undersøges.

metro, perron, tog

Knap er blækket på aftaleteksten for den kommende M5-metrolinje tørt, før mere kan være på vej.

På Københavns Rådhus ønsker forligskredsen bag Lynetteholmen nemlig at undersøge muligheden for at etablere endnu flere metrolinjer i København. Ja, "metro til alle bydele", som det hedder i en pressemeddelelse fra Økonomiforvaltningen.

De nye linjer skal binde byen endnu bedre sammen med de kvarterer, der hidtil er gået glip af de underjordiske skinner, og både Bispebjerg, Brønshøj, Valby, Amager, Frederiksberg og Hvidovre nævnes som mulige destinationer. Og kan pengene og viljen findes, kan sågar Malmø komme på tale.

Drømmen om flere metrolinjer var allerede på tale, da et politisk flertal i februar besluttede sig for den lilla M5-linje, men nu har tankerne altså materialiseret sig i enigheden om at igangsætte en nærmere undersøgelse.  

Hvad med pengene?

Undersøgelsen skal ikke kun give overblik over de mulige metrolinjer, men også den finansiering der er helt afgørende for, at der kan lægges flere skinner under byen.

Hidtil er metroen primært blevet finansieret af ny byudvikling, passagerindtægter, bidrag direkte fra Københavns Kommune og i mindre grad fra staten.

Men med efterhånden færre byggegrunde at sælge ud af er det nødvendigt at undersøge alternative finansieringsmuligheder — for både M5 og fremtidige metrolinjer — med mindre staten melder sig med en stor pose penge, der kan hjælpe den kollektive trafik i hovedstadsområdet på vej.

Her og nu er planen, at politikerne til juni formelt skal bevillige de godt 2,5 mio. kr., som undersøgelserne vil koste. Dernæst tager Metroselskabet sig af at undersøge de mulige metrolinjer, mens Økonomiforvaltningen tager sig af at undersøge — rigtig gættet — økonomien.

Begge undersøgelser forventes at ligge klar i begyndelsen af 2025.

Ny chance til Brønshøj?

Fra næste år kan du køre med metro hele vejen til Ny Ellebjerg, når den nuværende M4-ringlinje udvides med en sidelinje gennem Sydhavn.

Denne linje løser dog ikke det kapacitetspres, der allerede i dag er et problem i myldretidstrafikken på særligt strækningen fra Nørreport til Islands Brygge og Amagerbro.

For at lette presset på flaskehalsen under havnen og binde byen sammen med Lynetteholm, vedtog forligspartierne for to måneder siden at indlede arbejdet med den kommende M5-linje fra Hovedbanegården øst om Amager, over Lynetteholm og tilbage under havnen til Østerport.

Den linje står tidligst klar i 2035, men allerede nu diskuteres det at forlænge linjen gennem brokvartererne tilbage mod Hovedbanegården, så den bliver en ny ringforbindelse.

Ved sidste års offentlige høring af den kommende M5-forbindelse, nævnte en stor del af de indkomne høringssvar, at linjen også burde forlænges til Brønshøj-Husum.

Dét ønske var ikke grebet ud af den blå luft.

Da politikerne på rådhuset tilbage i 2017 drømte om den næste metrolinje efter M4, var netop en linje fra Refshaleøen til Brønshøj med stop ved blandt andet Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet undervejs på tale.

Året efter kom Lynetteholmen dog på banen og fik pludselig førsteprioritet  — til stor ærgrelse for borgerne i det skinnefattige, nordvestlige København, der måtte se sig slået af en endnu ikke anlagt ø i Øresund.

Også metrolinjer til Bispebjerg, Herlev, Hvidovre og dele af Frederiksberg er før blevet vendt på idéplan. For eksempel har det været diskuteret, om M4-linjen kunne forlænges til Hvidovre Hospital, og i nabokommunen Rødovre har man også efterspurgt metro til egne rækker.

Og på Frederiksberg har det været ønsket at få en ny linje anlagt under Fasanvej.

Visionen om en metrokobling under Øresund til Sverige er med jævne mellemrum dukket op de sidste par årtier, og idéen har løbende fået spredt opbakning fra flere sider af det politiske spektrum — på begge sider af sundet.

Et af de bærende argumenter er, at den ekstra trafik, som Femern-forbindelsen ventes at skabe mellem Tyskland og Sverige, vil presse Øresundsbroen og kalde på alternativer.

Miljøvurdering af M5 på vej

Mens snakken går om nye metrolinjer, har Borgerrepræsentationen netop godkendt at igangsætte miljøkonsekvensvurderingen af M5, som skal undersøge linjens betydning for støj, sundhed, biodiversitet og kulturarv både under og efter arbejdet.

Sideløbende med miljøvurderingen bliver der lavet en analyse af muligheden for at lukke ringen med nye stationer ved Gammel Kongevej, Forum, Stengade og Rigshospitalet - og i forlængelse heraf muligheden for at etablere en afgrening mod Brønshøj og Nordvest.

Umiddelbart ligner det altså, at en nordvestlig forbindelse har en god chance for at komme igennem nåleøjet, når den næste store metrostrækning skal planlægges — men intet er som bekendt sikkert i metroland.

I en bemærkning til beslutningen om den nye miljørapport lod Enhedslisten samtidig vide, at der endnu ikke er fremlagt forslag til en "realistisk finansiering af den nye metrolinje" og tilføjede, at de som parti vil arbejde for, at den næste metrolinje "ikke finansieres ved salg af byggegrunde, da det vil føre til endnu flere dyre boliger i København".

Enhedslisten står sammen med Nye Borgerlige og Alternativet udenfor aftalen om både Lynetteholm og metroudvidelsen.

Partierne bag er således Socialdemokratiet, De Konservative, Radikale Venstre, SF, Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

finn.breddam

En eller anden kombination af metro og letbane hele vejen fra Hovedbanegården til Gladsaxe, dvs. ud til den første letbane: det lyder fornuftigt.

(Advarsel til Brønshøj: hvis man ønsker sig noget så dyrt som en metro gennem et villakvarter, risikerer man at blive belønnet med med massiv "byudvikling" omkring stationerne for at finansiere den!)

PS Hvis nogen undrer sig over "tekniksporet" tværs igennem kraftværker og forsyningsanlæg i østhavnen: det er en del af det helt hypotetiske scenarie, at man starter med at bygge M5 fra Østerport. Det kommer ikke til at ske.
bo schmidt
fokuser på resten af kbh. Malmø er galskab.den tog relateret trafik burde kunne dækkes via den nuværende.
Anders Yde bo schmidt
Det kan den ikke pga. godstrafik over Øresund
bo schmidt Anders Yde
med nyt signal system og udbygning af lufthavnens station bliver der masser af plads til flere regionaltog.
Anders Yde bo schmidt
nej, ikke nok til fremtiden

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling