pixel

Beboere skal finde løsninger på biltrafik i Middelalder­byen

Nyt koncept skal inddrage beboere i beslutninger, og du kan selv være med i landets første, såkaldte borgersamling

Pilestræde biler

Involvering af beboere i beslutninger om byers fremtid er et stort emne for tiden.

Ikke mindst ansporet af en offentlig debat der er voldsomt intensiveret siden de social mediers fremkost, eksperimenterer byer verden over med en svær kunst: At sætte beboere i tale og ende med konkrete, brugbare resultater.

Inspireret af Toronto i Canada vil Københavns Kommune nu forsøge sig med et på disse kanter helt nyt format: borgersamlingen.

NIMBY

I Københavns Kommune har man i årevis særligt arbejdet med to spor, når beboerne skulle hives ind i beslutningsprocesser:

I "høringer" kan beboere indsende kommentarer til planer, allerede offentliggjort af kommunen. Det sker i dag elektronisk, og kommunen er teknisk set forpligtet til at inddrage høringssvarene i den videre behandling af planerne. 

Svarene har dog ikke sjældent karakter af NIMBYisme — en forkortelse for Not In My Back Yard. Med andre er kommentarerne ofte fra lokale, der af den ene eller anden grund ikke ønsker forandringer i netop deres eget område.

Ved "borgermøder" stiller en række politikere og embedsfolk op på et fastsat tidpunkt, på et fastsat sted. Beboere kan så dukke op og, på papiret, argumentere for eller imod de planer der bliver fremlagt.  

Til disse møder dukker ofte en lille kernegruppe op, gang på gang. Og det er ikke noget særligt københavnsk fænomen. I amerikanske byer har man et begreb der heddet STP: Same Ten People

Med andre ord kæmper man lidt med at få input fra et bredt udsnit af befolkningen, og disse borgermøder har i visse kredse ry for mest af alt at være en skueproces, hvor planerne allerede ligger fast på forhånd, men hvor kommunen dukker op for at prætendere inddragelse.

YIMBY

Nu vil Københavns Kommune gerne have lidt mere YIMBY — Yes In My Back Yard, og nogle flere input der har mulighed for at gå mere i dybden end de gængse høringssvar.

Den 27. august starter derfor byens første borgersamling, hvor i alt 36 københavnere over 2½ måned og i alt seks møder skal udforske en aktuel sag. De udvalgte skal både lytte til eksperter og interesseorganisationer — og skal sammen forsøge at finde svar på dilemmaer, og løsninger som kan tilgodese flest muligt.

Det første emne der tages op bliver det meget aktuelle biltrafik i Middelalderbyen.

Mængden af biltrafik i byens kerne har været diskuteret over mange Hof'er og cappucino'er siden 1962, hvor Strøget blev gjort bilfri — i første omgang som forsøg. Og særligt i de senere år er snakken om en yderlige, markant tilbagerulning af biltrafikken taget til.

Kommunen er allerede gået i gang med at undersøge mulighederne, og uanset hvad der sker, går hele Middelalderbyen formentlig en fremtid med færre biler i møde. 

De anbefalinger som den nye borgersamling når frem til, vil blive en del af politikernes beslutningsmateriale, når der endeligt skal tages stilling. Præcis i hvilket omfang er ikke gjort klart på forhånd. Kommunen erklærer blot, at input fra borgersamlingen vil være "værdifuldt".

Alle med bopæl i Københavns Kommune kan tilmelde sig borgersamlingen — du skal blot være lidt hurtig, da deadline er 23. juni 2019. 

Kommunen vil efterfølgende udvælge de 36 ved en lodtrækning, der er styret således, at man ender med et — så vidt muligt — repræsentativt udpluk af befolkningen.  

Tilmeld dig til borgersamlingen her.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens liv

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling