pixel

Byliv og boliger på vej ved Vigerslev Allé Station

Butikker, et lille torv og nye boliger på vej til areal ved siden af Vigerslev Allé station — midt i område med hektisk gang i byudviklingen.

Vigerslev Stationstorv

Når man skal nævne, hvor København i disse år udvider sig mest, vil de fleste nok først sige Nordhavn, Sydhavn eller Refshaleøen.

Men der er også gang i kraner og bulldozere i mange andre områder, der ikke får helt så meget opmærksomhed.

I Valby har der gennem flere år været gang i udviklingen af særligt området omkring det gamle 'Grønttorvet — og dén udvikling er nu ved at strække sig yderligere vestpå.

En bygherre har nemlig sat sig for at bygge nyt på en grusplads lige ved siden af Vigerslev Allé station — et areal der tidligere har huset en lagerbygning, der blev brugt som øldepot.

Pladsen er på to sider klemt inde mellem jernbaner fra Øresunds- og Ringstedbanen, og på de andre to af den trafikerede Vigerslev Allé og den mindre Retortsvej.

Fanget mellem travl infrastruktur ligger her et lidt uregelmæssigt areal på størrelse med to fodboldbaner, som nu går en ny fremtid i møde.

De skæve former og trafikerede rammer har ikke holdt bygherren tilbage, og der er nu blevet udarbejdet et forslag til en ny lokalplan for området.

Dén indeholder både en grøn stationspark ud mod Vigerslev Allé, et boligbyggeri i midten, og en sports- og aktivitetsplads op mod en ny afskærmning, der sættes omkring togene på Ringstedbanen.

Nyt torv og butikker

Når man går ned ad trappen fra Vigerslev Allé station, kommer man i dag direkte ud under jernbanebroen ved Vigerslev Allé.

Området omkring stationen er i dag primært indrettet til transit uden hverken opholdsrum eller butikker, og de fleste skynder sig derfor blot videre.

Men dét kan ændre sig med det lille, nye stationstorv, som man vil få øje på, så snart man kommer væk fra jernbanebroen. Torvet skal ifølge planen være grønt med mange træer og stier, der fører til og fra stationen.

Længst væk fra Vigerslev Allé vil der på det nye torv blive gjort plads til et butikslokale med facade ud mod torvet.

Her kunne en fremtidig lejer være en café eller bager, så passagerer fra S-toget kan nyde en kop kaffe eller croissant, inden de bevæger sig videre ud i villakvartererne eller til det nyudviklede Grønttorvets nordlige del, der kun ligger omkring 100 meter væk.

Mod sydøst indrammes det kommende stationstorv af en ny, sekskantet bygning i 5-6 etager med en maksimal højde på 22 meter.

Ud mod både den nye plads og de omkringliggende veje og jernbanespor vil bygningens facade, som meget andet københavnsk nybyggeri, blive klædt i rødlige tegl — afbrudt af spanske altaner.

Og der er mere butiksliv på vej. Nederst vil bygningen nemlig blive indrettet som et nyt lokalcenter med plads til f.eks. flere dagligvarebutikker.

I samme stueetage vil der være parkeringspladser, som man kommer ind til via en indkørsel gennem en stor åbning i byggeriet.

Butikker og P-pladser dækkes til, og lige ovenpå i 1. sals højde etableres et gårdrum, så de kommende beboere får noget mere grønt at kigge ned på end parkerede biler der fyldes med plasticposer fra supermarkedet.

Fokus på trafikstøj

Der bliver altså kort til byliv og butikker for de mennesker, der en dag flytter ind boligerne ovenpå i bygningen.

De kommer til at bestå af en blanding af familie-, pleje- og ungdomsboliger med to indadvendte gårdrum, der altså er bygget ovenpå stueetagen.

Gårdrummene vil blive opdelt på midten af en tværbygning, der skal rumme plejeboliger. På den måde bliver plejeboligerne placeret i den roligste del af byggeriet, hvor den omkringliggende bebyggelse skærmer for støjen fra veje og jernbaner.

Netop støjen havde politikerne i Teknik- og Miljøudvalget allerede fokus på, da de sidste år godkendte den såkaldte startredegørelse for projektet. I dén blev det noteret, at der så vidt muligt skulle tages højde for støjforhold i den videre planlægning.

Og der er da også flere initiativer i det nu færdige forslag til en lokalplan, der skal skærme for støj.

Især vil ny støjskærm, der pakker togene på Ringstedbanen ind, skabe mere ro ved boligerne samt ikke mindst i det nye, grønne areal op ad jernbanen, hvor der skal gøres plads til sport og andre aktiviteter.

Et område i udvikling

Lige ovre på den anden side af jernbane og veje får det nye byggeri både Grønttorvet og det nye Kulbanekvarteret som naboer.

Grønttorvet har de seneste år gennemgået en stor forvandling. Frem til 2016 blev der handlet grønttsager i industribygninger, men i dag omgiver mere end 3.000 nybyggede boliger Grønttorvsparken, som tilbage i 2018 blev plantet til med 250 frugttræer.

Der er kun cirka 400 meter fra det nye boligbyggeri ved Vigerslev Station til Grønttorvsparken. Og 400 meter i den anden retning — mod vest — ligger også en ny park, nemlig Kulbaneparken.

Vejen dertil vil gå ad den i dag noget øde og vindblæste Kulbanevej, men også her er der planer for at lave ny by — nemlig for etablering af nye boliger i 'Kulbanekvarteret', som har været under optræk siden 2020.

Sammen med det nye byggeri ved Vigerslev Allé Station skal Kulbanekvarteret knytte hele området sammen og fortrænge de noget udefinerede mellemstykker, man stadig finder her i dag.

Hvis det nye forslag til en lokalplan for Vigerslev Stationstorv bliver godkendt politisk i næste uge, vil det snart blive sendt i otte ugers offentlig høring. Først derefter kan planerne endeligt vedtages og byggeriet gå i gang.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Niels Madsen_1
Meget spændende projekt.
Michael Søby
Fedt - og virkelig tiltrængt for området. Tak for grundig artikel.

relaterede
artikler

'Magnolia Hus' har nået sit højeste punkt, og dermed står det nye kvarter med 3.000 boliger så godt som færdigt. Seks års intens byudvikling er ved at være afsluttet.

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling