pixel

Nej fra Frederiksberg til samarbejde om kørselsafgift

SFs ønske om samarbejde med ministeren om kørselsafgift er stemt ned af byens politikere.

Kørselsafgift Frederiksberg Kommune

Vi har her på siderne skrevet om Københavns biler mange gange, for selvom mange løsningsmuligheder er blevet nævnt, er mængden af dem fortsat et problem:

Der er flere biler på hovedstadens veje, end de kan rumme, og udover ventetid i bilkøer fører det også luftforurening og støj med sig.

Da regeringens bilkommissions anden delrapport blev sendt ud i februar, kunne man læse, at en kørselsafgift i Københavns og Frederiksberg Kommune kan være med til at dæmme op for trængslen.

Dén konklusion læste kommunalbestyrelsesmedlem for SF i Frederiksberg Balder Mørk Andersen.

På baggrund heraf foreslog han, at kommunen skulle tilbyde Transportministeriet at gå aktivt ind i arbejdet med at skabe mere plads på vejene. 

Vil ikke lege med

Blandt andet ønskede Balder Mørk Andersen, at Frederiksberg skulle undersøge, hvilken effekt en trængselsafgift vil have, hvad det vil koste for kommunens borgere, og hvordan fortjenesten skal bruges. 

I forslaget brugte han ordet 'friskluftsanlæg' i stedet for 'trængselsafgift' for at puste nyt liv i den kuldsejlede debat om betalingsring, kørselsafgift eller bompenge.

Men at pakke det ind i andre ord var ikke nok, for selvom embedsværket på Frederiksberg tilbød sine politikere også at inddrage Københavns Kommune i en fælles henvendelse til Transportministeren , stemte kun tre af By- og Miljøudvalgets politikere for:

Balder Mørk Andersen og medlemmerne fra Enhedslisten og Radikale Venstre.

Fem fra Konservative og Venstre gjorde det modsatte, mens en enkelt Socialdemokrat tog forbehold. Dermed blev forslaget nedstemt.

Moderne grøn politik

Det er ellers meget moderne i kommunalpolitik at slå sig op på tiltag, der rykker rundt på storbyernes biler.

I Københavns Kommune er sommerens forsøg med en markant trafikbegrænsning i Middelalderbyen gået i gang, og Socialdemokratiet går her til kommunalvalg med et valgprogram, der indeholder punktet 'Sundere og renere trafik med færre biler' — blandt andet ved at fjerne en tredjedel af byens gadeparkering.

Frederiksberg Kommune slår sig generelt også op på, at bæredygtighed står højt på kommunens dagsordenen, men at tale konkret om kørselsafgift var altså en tand for radikalt til at samle et flertal i kommunens By- og Miljøudvalg.

Vil primært ramme personbilerne

Ifølge bilkommissionen vil en trængselsafgift særligt gavne kampen mod bilkøer, trafikstøj og ulykker.

Gevinsten i forhold til luftforurening er mere beskeden, fordi det primært vil være personbilismen, som påvirkes, mens det er varebiler, lastbiler og busser, der forurener mest pr. køretøj.

Kommissionen mener dog stadig, at en kørselsafgift vil have en positiv effekt på luftforureningen, fordi det kan skabe incitament for at tage kollektiv transport eller cyklen i stedet.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Nordvest
Overdækning af Helsingørmotorvejen til et grønt byrum, der byder velkommen til København.

seneste
byens liv

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling