pixel

M4 til Sydhavn nærmer sig

Testkørsler er i gang, og der er ikke længe til åbningen af metroens næste udvidelse — med et nyt koncept for stationsdesign.

metro kunst københavn syd

Man kan godt begynde at forberede sig på endnu en københavnsk metro-udvidelse.

Forlængelsen af M4 til Sydhavnen er nemlig nu så fremskreden, at der er begyndt at køre tog under jorden på den 5,7 km. lange strækning mellem Københavns Hovedbanegård og Ny Ellebjerg.

I første omgang er der kun tale om testkørsler, men alt det grove arbejde er altså overstået, og metroen vil inden længe få fem nye stationer.

En af de mange tests består af, at man åbner og lukker perrondørene mere end 1.000 gange, for at opnå den ønskede præcision.

Men om passagererne overhovedet vil lægge mærke til den millimeter-præcise åbning, når de træder ud på de nye stationer, er måske tvivlsomt. For som noget nyt i Københavns metro vil kunst blive en del af stationernes indretning helt fra starten af.

Dén plan blev lagt tilbage i 2017, hvor Metroselskabet fik i alt 17 mio. kroner af Villum Fonden og Den Obelske Familiefond til at indrette de nye stationer anderledes — og mere kunstnerisk — end dem man kender fra den øvrige metro i København.

Rul op og ned

En anden tilføjelse til stationerne på M4 Sydhavn er noget, som mange metrobrugere nok savner i den københavnske metro i dag. Da metroens M1, M2 og M3 blev bygget, sparede man nemlig rulletrapper til terræn væk, og derfor må man i dag slæbe sig selv og sin eventuelle bagage op og ned ad almindelige trapper.

Kun på Frederiksberg valgte man i forbindelse med Cityringen at investere de ekstra millioner i at få rulletrapper hele vejen op til overfladen — men det har man også gjort på M4 Sydhavn, og Frederiksberg og Sydhavn kan derfor rent metromæssigt glæde sig over at være hovedstadens 'luksusbydele'.

Præcis hvornår man kan opleve både M4 Sydhavn og kunsten på stationerne, tør Metroselskabet endnu ikke melde ud. Den officielle dato hedder indtil videre blot '2024'.

Men med testkørsler her tre måneder før årets afslutning, kan man formentlig forvente, at åbningen vil ligge tættere på årets begyndelse end dets afslutning.

Her tager vi en lille tur rundt til de fem kommende stationer — og deres kunst.

Stop 1 — Havneholmen

Første stop efter Hovedbanegården ligger mindre end 400 meter fra S-togs stationen under Dybbølsbro.

Metrostationen havde tidligere arbejdsnavnet "v/ Fisketorvet", da den ligger klods op og ned ad det store shoppingcenter. Faktisk skulle adgangen til stationen have ligget inde i en ny udbygning på Fisketorvet, men den er siden skrunpet, så Havneholmen metrostation nu kommer til at ligge på en lille, åben plads lige foran en ny indgang til centeret.

Her vil stationen ikke kun være nyttig for handlende i Fisketorvet, men også for de mange andre byggerier, der er sprunget op i området, bl.a. Ikea, Kaktustårnene og boligerne og kontorerne på Havneholmen.

I fremtiden vil den også betjene den nye busterminal på Carsten Niebuhrs Gade 250 meter væk — og også den store bydel Jernbanebyen, der så småt er på vej på den anden side af den stærkt trafikerede Vasbygade.

Kunsten på Havneholmen leveres af Superflex og vil vende op og ned på virkeligheden under jorden — helt bogstaveligt.

Informationsskærme, skraldespande og standere til rejsekort vil man her også kunne ses på vægge og i loftet, og urene vil "gå helt uforudsigeligt" for at give en oplevelse af, at både tid og rum er anderledes her end i resten af metroverdenen under jorden. De kan f.eks. begynde at gå baglæns, eller viserne kan spinne rundt i et kaotisk møster.

Stop 2 — Enghave Brygge

Næste stop bliver nok ikke ret travlt, når M4 Sydhavn åbner i 2024. By & Havn har nemlig problemer med at få solgt byggegrundene rundt om stationen, som derfor formentlig vil åbne på en åben tomt.

Lokalplanen for området omkring Enghave Brygge metrostation er dog klar og venter blot på, at nogen køber grundene og går i gang med at bygge på dem. By & Havn har meldt ud, at man vil sælge hele området på én gang, så det er nok sandsynligt, at det igen bliver en pensionskasse, der køber jord af By & Havn og går i gang med byggemaskinerne.

Fra stationen er der kun godt 200 meter op til den del af Enghave Brygge, der allerede er beboet, så trods en øde åbning, vil stationen fra start kunne glæde mange af det nye Sydhavns beboere.

Stationen er også udset til at betjene Islands Brygge Syd, som ligger på den anden side af havnens vand. Trafikken til og fra skal foregå over en ny bro, hvis placering blev endeligt fastlagt i august.

Kunsten på stationen er signeret Pernille With Madsen, der har integreret lysværker, relieffer og betonudsmykninger i stationens design. Intentionen er blandt andet at skabe en illusion af, at der er lys fra "noget" omme bag stationens vægge.

Stop 3 — Sluseholmen

Sluseholmen er allerede tæt på fuldt udbygget og har haft beboere helt siden 2006, så her har nogen ventet længe på en bedre forbindelse ind til centrum. Den kommer altså nu meget snart.

En stor, ny skole er ved at blive bygget tæt ved stationen, og lige ovre på den anden side af bilåren Sydhavnsgade er der gang i opførelsen af mini-kvarteret Molestien.

Går man blot 150 meter op ad samme Sydhavnsgade. kommer man til det store Sydhavnsgade Kvarter, der også er på vej op og som vil rumme mere end 1.000 boliger. Og for at det ikke skal være løgn, er endnu et lille kvarter på vej ved 'Fordgraven', der ligger umiddelbart ved siden af metrostationen.

Sluseholmens metro kommer derfor fra start til at have et solidt opland, som kun vil vokse sig meget større i de kommende år.

De mange rejsende kan se frem til kunst fra René Schmidt, der har installeret to skulpturer i stationens design.

En stor stålskulptur vil hænge over rulletrapperne og formentlig skabe en dramatisk tur op fra perronen, samtidig med at skulpturens reflekterende og mangefacetterede overflade skal sprede lyset rundt i stationen.

Nede ved perronen vil en betonbjælke med indstøbte, geologiske relieffer hvile over de ventende passagerer. Mønstrenes geometri kommer fra mikroorganismer og mineraler og skal ifølge kunstneren selv ses som en slags "byggegrundsten".

Stop 4 — Mozarts Plads

Stop nummer 4 bringer metroen ind i det "gamle" Sydhavnen — arbejderkvarteret der også rent arkitektonisk står i skærende kontrast til de nybyggede kanalbyer i det "nye" Sydhavnen.

Her er befolkningstætheden allerede høj, og mange vil få en betydeligt hurtigere og nemmere tur ind til centrum med den nye metro. Den eksisterende S-togsstation 'Sydhavn' ligger op mod Vesterbro og et stykke fra den tættere befolkede 'Musikbyen', hvor Mozarts Plads nu lægger undergrund til den nye metrostation.

Fra stationen vil der desuden være mindre end 200 meter til Sydhavnsgade-kvarteret, der er godt på vej op.

Kunsten under Mozarts Plads har den lokale, kunstakademiuddannede Christian Schmidt-Rasmussen stået for, og han har beklædt væggene med et stort maleri der blander en række abstrakte figurer.

Børn i leg, heste med vinger, rumraketter og stjerner skal minde beskueren om, at børn er det, der altid vil være, når man selv er død — et symbol på, og bevis for, at verden fortsætter, og det skal man være glad for, siger kunstneren.

Titlen er 'Ud af barndommen', og ifølge kunstneren tager maleriet også udspring i området omkring Mozarts Plads.

Stop 5 — København Syd

Ja, i dag hedder den altså Ny Ellebjerg, men det vil ændre sig, når metrostationen åbner.

'København Syd' skal nemlig være et trafikalt knudepunkt for denne del af København med både metro, S-tog, regionaltog og internationale tog.

Dermed siger det næsten sig selv, at metroen vil have en rolle at spille som forbindelsesled ind til centrum, selv om befolkningstætheden ikke er så høj i den umiddelbare nærhed. Blandt andet ligger der et stort villakvarter umiddelbart mod nordøst.

En udbygning af det nære stationsområde er dog allerede på vej, og så er der ikke så langt op til de nye kvarterer i Valby: Grønttorvet og omkring Valby Maskinfabrik.

Kunsten på stationen har fået navnet Stella Nova og skal "bringe himmelrummet ned i metrostationen".

Manden bag er Henrik Plenge Jakobsen, og han forfølger missionen ved at beklæde stationens vægge med blå nuancer — fra lyseblå øverst til en dyb og mørk midnatsblå længst nede ved perronen.

Som en del af værket får stationen også et astronomisk ur, der nede under jorden viser udvalgte himmellegemers aktuelle position over Ny Ellebjerg — eller rettere: København Syd.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens liv

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling