pixel

Skal nye hoteller tvinges ud i brokvartererne?

Nye hoteller i København klumper sig sammen i Indre By og på Vesterbro — men politikerne vil have turismen spredt ud over hele byen. Er det tid til at regulere, hvor turisterne skal sove?

scandic nørreport

25hours Hotel ved Rundetårn, Villa Copenhagen ved Hovedbanegården og Scandic Hotel ved Nørreport. 

Det er ikke svært at komme i tanke om nye og centralt placerede hoteller, men måske vi i fremtiden kommer til at se flere hoteller, der åbner på Østerbro, Nørrebro eller Refshaleøen.  

I denne uge står embedsmændene i Københavns Kommunes økonomiforvaltning nemlig klar med to ting efter bestilling: En undersøgelse af hoteludviklingen i København, og et bud på et regelsæt, der kan styre, hvor fremtidens hoteller i København skal placeres.  

"Hotelpakken" trækker tråde tilbage tilbage til 2020, hvor politikerne i 'Kommuneplan 2019' besluttede, at vi i København skal "fremme en bæredygtig turisme, der tager hensyn til lokalmiljø og fordeler sig i hele byen og den øvrige hovedstadsregion". 

Det lidt fluffy mål skulle blandt andet hjælpe København med at styre uden om overturisme, og allerede dengang forelslog Alternativet og Enhedslisten, at alle fremtidige hoteller skulle opføres uden for Indre By — lidt på samme måde som man tidligere har forbudt opførelsen af højhuse i et område i Indre By

Forslaget blev dog ved den lejlighed nedstemt af alle andre partier på nær Dansk Folkeparti, der undlod at give deres holdning til kende. 

Eksplosiv stigning

Selv om hotelbranchen først nu er ved at være tilbage på samme niveau som før corona-epidemien, så viser Økonomiforvaltningens undersøgelse, at der er åbnet mange nye hoteller i København i de seneste år. 

Antallet af hotelværelser er således vokset med ikke mindre end 82% siden 2010, så besøgende i dag har hele 23.600 værelser at vælge imellem. På samme vis er antallet af overnatninger steget med 90%.  

Dengang som nu slår en anden tendens dog også tydeligt igennem: Nemlig at hotellerne klumper sig sammen i Indre By og på Vesterbro — særligt omkring Hovedbanegården og Kalvebod Brygge — hvor 75% af de nye værelser er placeret. 

Det er næppe særligt overraskende, at hotellerne går efter en central beliggenhed i byen, da det trods alt er et konkurrenceparameter at ligge tæt på attraktioner, butikker og restauranter. Til gengæld behøver man blot at tage en hurtig tur til andre europæiske byer som eksempelvis Barcelona for at se, hvordan byer kan blive påvirket, hvis turismen får lov at tage over i bestemte områder. 

I analysen står det dog klart, at Indre By og Vesterbro er de foretrukne områder at placere et hotel i, og at dén prioritering ikke har ændret sig i takt med, at byens hotelkapacitet er blevet udvidet. 

Hotelkvoter en del af fremtiden?

Og hvad kan man så gøre ved det?

Embedsfolkene i Økonomiforvaltningen fremhæver særligt ét værktøj, der kan komme i spil: Hotelkvoter

Tanken er her at regulere de fremtidige hotellers placering ved at sætte en grænse for, hvor mange kvadratmeter hotellerne tilsammen må råde over i hver enkel bydel. Antallet af værelser eller senge kan Københavns Kommune nemlig ikke regulere.  

Fordelen ved at indføre kvoter er selvsagt, at det vil sprede placeringen af nye hoteller udover byen, og det kan være med til at understøtte lokale caféer, restauranter og butikker. 

Forvaltningen vurderer dog også, at turisterne fortsat vil søge mod Indre By for at opleve Rundetårn, Rosenborg og alle de andre attraktioner, restauranter og butikker, som man kun kan finde i det centrale København. Og på den måde er det slet ikke sikkert, at en regulering af hotelbranchen vil påvirke antallet af turister i de centrale byområder, konkluderer man. 

Samtidig vurderer forvaltningen, at det potentielt kan skabe øget efterspørgsel hos services som Airbnb, hvis byens besøgende pludselig oplever, at der er mangel på hotelværelser i de foretrukne områder.

Et lignende mønster så man nemlig tilbage i 2010'erne, hvor antallet af overnatninger steg markant, men mængden af nye hotelværelser ikke fulgte med. Det betød, at prisen på hotelværelser skød i vejret — og at de besøgende søgte mod Airbnb, der oplevede en stor vækst i samme periode.

Airbnb stod i 2019 for 15% af alle turismeovernatninger i København, men mønsteret er her, at turisterne fordeler sig mere jævnt udover hele byen — præcis som københavnernes private boliger. Således er det kun 40% af Airbnb-boligerne, der ligger i Indre By og Vesterbro mod de 75% for hoteller.

Ekstra kapacitet + mere på vej

Men er der overhovedet brug for flere hoteller i København? Dét spørgsmål giver den nye analyse ikke et entydigt svar på. 

Men der er kommet et betydeligt antal nye værelser til under coronapandemien, da mange projekter allerede var påbegyndt eller projekteret og finansieret inden krisen. De mange nye værelser vurderes at kunne imødekomme en potentielt stigende efterspørgsel i de kommende år. 

Pt. er der ca. 120 hoteller i Københavns Kommune med mere end 40 senge, og kigger vi ud i horisonten, er der flere på vej. 

Knap 700 værelser er allerede under opførelse, eller har en skriftlig aftale liggende klar. Det gælder eksempelvis Marriott på Nordø i Nordhavn, der forventes at åbne i 2023, og 25hours på Papirøen, der ventes at åbne i 2024. 

Men hvordan vil det se ud, hvis det fremover bliver reguleret, at byens nye hoteller skal ligge på Østerbro og Nørrebro frem for Indre By og Vesterbro?

Det er naturligvis usikkert, hvordan ejendomsinvestorer vil reagere på en udmelding om et nyt kvotesystem, men Københavns Kommune forventer, at hovedstaden som en attraktiv turismedestination fortsat vil tiltrække investeringer i nye hoteller. I tillæg forventes det også, at de relativt korte afstande i byen og de fornuftige, kollektive trafikforbindelser betyder, at det stadig vil være realistisk at opføre hoteller uden for de centrale byområder.

Kun 6% mener turismen er negativ 

Spørgsmålet er måske snarere, om der vitterligt er et behov for at rykke hotellerne ud af Indre By og Vesterbro. Dels er effekten af hotellernes placering som nævnt tvivlsom, og dels er københavnerne ikke voldsomt plaget at turismen. Til gengæld holdt turismen gang i 8,3% af alle beskæftigede i 2019, og sikrede skattekassen ca. 12 mia. kr. i indtægter.

I efteråret 2021 lavede Epinion på vegne af VisitDenmark en analyse af befolkningens holdninger til turismen, og analysen viser, at 65% af de adspurgte københavnere vurderer, at turismen i deres lokalområde skaber flere positive end negative konsekvenser. Blot 6% mente det modsatte.

Ifølge undersøgelsen mener københavnerne altså overordnet, at turismen bidrager mere positivt end negativt til lokalområdet.

Der er dog store forskelle i forhold til, hvor meget lokalbefolkningen oplever, at deres bydel er præget af turisme. Indre by er den bydel, hvor flest borgere mener, at området er præget af turisme i nogen eller højere grad — nemlig 78% — mens Bispebjerg og Brønshøj ligger i den anden ende af skalen med 35–42%.

Generelt oplever hele 86% af alle københavnere dog, at turismen ikke skaber problemer i deres lokalområde, mens et mindretal på 13% mener, at der er problemer i dele af året. 

Tidligere undersøgelser har vist, at de problemer, som lokale primært oplever med turister, drejer sig om trafik (herunder turistbusser), støj og affald.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens liv

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling