pixel

Helt ny trend: Københavns bilejerskab daler

Bilejerskabet i Københavns er faldet — en anelse. Er der tale om et udsving eller en ny tendens?

biler, vej, trafik

Stik imod hovedstadens erklærede ambitioner om at mindske forurening, støj og CO2 er bilejerskabet i byen de seneste mange år skudt voldsomt i vejret.

Men i 2022 skete der noget helt nyt: Andelen af voksne mennesker i Københavns Kommune, der ejer en bil, så ud til at falde en anelse.

I hvert fald hvis man måler biler per 1.000 indbygger over 18 år, som er den foretrukne regnemetode Københavns Kommune opgør bilejerskab på.

Det viser nye tal i et notat fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

Mere præcist er antallet af biler per 1.000 indbyggere faldet fra 264 i januar 2022 til 260 i januar 2023. I samme periode steg antallet af beboere i Københavns Kommune over 18 år med ca. 8.500 personer.

Dermed er antallet af biler per indbygger nu tilbage på 2021-niveau, hvilket dog stadig er noget højere end de 233 biler per 1.000 mennesker, som var virkeligheden i 2014.

Et fald på fire biler per 1.000 indbyggere er ikke meget. Men der er ikke desto mindre tale om en ny udvikling i forhold til de senere år, hvor bilejerskabet er steget hvert eneste år — hvad end man målte det absolutte antal biler eller antallet af biler per indbygger.

Fra 5% til 0,2%

Kigger vi alene på antallet af biler i Københavns Kommune og glemmer befolkningstallet for en stund, breder sig også her en ny tendens.

Fra 2008 til 2020 steg antallet af biler registreret i kommunen med hele 32% — til godt 132.000. Og i 2021 nåede det samlede antal op på tæt ved 139.000, svarende til en stigning på solide 5% i forhold til året før.

Men sidste år skete der noget. Fra udgangen af 2021 til udgangen af 2022 steg antallet af privatbiler i København nemlig fra 140.737 biler til 141.043 biler — hvilket svarer til en stigning på blot 0,2 procent.

Endnu mere bemærkelsesværdigt er det måske, at der faktisk var færre københavnske biler i januar 2023, end der var i juni 2022. Helt præcis 510 biler forlod netto hovedstadens gader, selv om befolkningtallet blev højere i samme periode.

Københavns samlede bilpark voksede altså sidste år betydeligt mindre end i årene før — hvilket måske kan forklares med sidste års udtalte frygt for inflation samt stigende gas- og oliepriser.

En anden forklaring kunne være, at kommunens bestræbelser på at begrænse parkeringspladser og udbrede delebilsordninger — om end i et endnu beskedent omfang — så småt er begyndt at bære frugt.

Uanset svaret bliver vi måske snart lidt klogere. Teknik- og Miljøforvaltningen er i fuld gang med at udarbejde en analyse af bilejerskabet i Københavns Kommune — en analyse som vil granske udviklingen i bilejerskab fra 2003 til 2021 fordelt på bydele.

Med en analyse af de forskellige bydele, vil man kunne få en nærmere indikation af, hvad f.eks. Ørestads mange parkeringshuse betyder for bilejerskabet.

Analysen forventes klar senere dette forår.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Peter Vest
De 0,2% er dem der er skrevet op til en el-bil, og afventer leverance.
Lasse Schelde
Forståeligt. Der er faktisk mange mennesker der ikke kan få deres hverdag til at hænge sammen hvis de skulle transportere sig rundt i bil hele tiden.
Michael Kring Lasse Schelde
Jeg er ret vild med, hvordan du bruger bilejernes normale argumentation. Ofte er der massevis af dårlige undskyldninger for at køre i bil.
Soeren.chr.jensen_1735
Forståeligt. Ikke plads på vejen, ingen parkeringsmulighed.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens liv

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling